Unit 10.2

Like, Love және Hate етістіктері

Contributors

Introduction

 Біз  like, love және hate етістіктерін позитив немесе негатив сезімдерді білдіру үшін қолданамыз.

Form

Біз like, love and hate етістіктерін қолданғанда,мағыналары әртүрлі екі құрылымды қолданамыз:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Love және hate етістіктерімен –ing формасы infinitive формаға қарағанда көп қолданылады.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad.
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Біз hatelike және love етістіктерін ұсыныстарымызды позитив немесе негатив жолмен білдіреміз:

 • Like: қалау,ұнату;
 • Love: затты не адамды ұнату;
 • Hate: ұнатпау(біреуді немесе бірнәрсені)

Етістіктен кейін біз мыналарды қолданамыз:

 • Gerund: әрекетті бөлектеуге;
 • Infinitive: әрекеттің нәтижесіне акцент беру.

Summary

Like, love және hate етістіктері позитив немесе негатив сезімдерді білдіру үшін қолданылады.Бұл етістіктерді қолданғанда, gerund не infinitive жалғаймыз.

Құрылымдары:
Like, love, hate және герундий [verb + -ing].
Like, love , hate және инфинитив [to + verb].

Мысалы:
— “I like going to the beach.” / “I like to go to the beach.” = қалау.
— “I love going to the beach.” / “I love to go to the beach.” = эмоция.
— “I hate going to the beach.” / “I hate to go to the beach.” = ұнатпау .

Бірінші сөйлем  + gerund құрылымымен әрекетті не тәжірибені білдіреді.  Екіншісі, + to-infinitive құрылымымен әрекеттің нәтижесін білдіреді.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

License