Unit 10.2

Like, Love, Hate


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czasowników like, love i hate używamy, by wyrazić pozytywne (love lub like) lub negatywne (hate) uczucia w stosunku do czegoś.

Form

Gdy rozważamy czasowniki likelove and hate możemy napotkać dwa rodzaje struktur, które są różne pod względem formy oraz mają całkiem inne znaczenie:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Po czasownikach love oraz hate końcówka -ing występuje częściej niż bezokolicznik.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Likelove oraz hate są używane by wyrażać preferencje oraz gusty w pozytywny oraz negatywny sposób.

 • Like: przychylne uczucia, pragnienia, lub preferencje;
 • Love: intensywne uczucia do osoby lub rzeczy;
 • Hate: intensywna antypatia wobec (kogoś lub czegoś).

Po tych czasownikach możemy używać:

 • Gerund: kładzie nacisk na czynność samą w sobie;
 • Bezokolicznik: kładzie nacisk na skutki czynności.

Summary

Czasowniki likelove oraz hate są używane by wyrazić, że coś lubimy lub nie oraz by wyrazić preferencje oraz gusty.

Struktury to:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Na przykład:
— “like going to the beach.” / “like to go to the beach.” = Przychylna preferencja.
— “love going to the beach.” / “love to go to the beach.” = Intensywne uczucie.
— “hate going to the beach.” / “hate to go to the beach.” = Antypatia.

Pierwsze zdanie ze strukturą + gerund kładzie nacisk na czynność lub doświadczenie. Drugie zdanie z + to-infinitive kładzie więcej nacisku na skutki czynności lub wydarzenia.

UWAGA: Gdy używamy tych czasowników, po czasowniku możemy użyć gerund albo bezokolicznika, a nawet gdy są inne pod względem formy, mają takie same znaczenie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License