Unit 10.2

Like, Love, Hate

Introduction

Czasowników like, love i hate używamy, by wyrazić pozytywne (love lub like) lub negatywne (hate) uczucia w stosunku do czegoś.

Form

Gdy rozważamy czasowniki likelove and hate możemy napotkać dwa rodzaje struktur, które są różne pod względem formy oraz mają całkiem inne znaczenie:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Po czasownikach love oraz hate końcówka -ing występuje częściej niż bezokolicznik.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Likelove oraz hate są używane by wyrażać preferencje oraz gusty w pozytywny oraz negatywny sposób.

 • Like: przychylne uczucia, pragnienia, lub preferencje;
 • Love: intensywne uczucia do osoby lub rzeczy;
 • Hate: intensywna antypatia wobec (kogoś lub czegoś).

Po tych czasownikach możemy używać:

 • Gerund: kładzie nacisk na czynność samą w sobie;
 • Bezokolicznik: kładzie nacisk na skutki czynności.

Summary

Czasowniki likelove oraz hate są używane by wyrazić, że coś lubimy lub nie oraz by wyrazić preferencje oraz gusty.

Struktury to:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Na przykład:
— “like going to the beach.” / “like to go to the beach.” = Przychylna preferencja.
— “love going to the beach.” / “love to go to the beach.” = Intensywne uczucie.
— “hate going to the beach.” / “hate to go to the beach.” = Antypatia.

Pierwsze zdanie ze strukturą + gerund kładzie nacisk na czynność lub doświadczenie. Drugie zdanie z + to-infinitive kładzie więcej nacisku na skutki czynności lub wydarzenia.

UWAGA: Gdy używamy tych czasowników, po czasowniku możemy użyć gerund albo bezokolicznika, a nawet gdy są inne pod względem formy, mają takie same znaczenie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License