Unit 7.1

How Many i How Much

Introduction

How many stosujemy, by zapytać o ilość rzeczownika policzalnego [countable noun]

How much stosujemy, by zapytać o ilość rzeczownika niepoliczalnego [uncountable noun]

{zobacz Countable and uncountable nouns, Poziom A1}.

Form

Zadając pytanie how many? zawsze używamy liczby mnogiej rzeczownika.
How many + countable noun + …?

Zadając pytanie how much? zawsze używamy liczby pojedynczej rzeczownika.
How much + uncountable noun + …?

Example

How many?

  • How many apples do you have?
  • How many brothers does she have?
  • How many cars are there?

How much?

  • How much water do you want?
  • How much money do I need for the holidays?
  • How much time will it take?

Use

Używamy how many? z rzeczownikami policzalnymi [countable nouns] by dowiedzieć się ile czegoś jest.

Używamy how much? z rzeczownikami niepoliczalnymi [uncountable nouns] by dowiedzieć się jaka jest miara danego obiektu.

Summary

Używamy how many…?rzeczownikami policzalnymi [countable nouns], zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, by dowiedzieć się ile czegoś jest.
Struktura:
How many + countable noun + …?

Używamy how much? z rzeczownikami niepoliczalnymi [uncountable nouns], tylko w liczbie pojedynczej, by dowiedzieć się jaka jest miara danego obiektu.
Struktura:
How much + uncountable noun + …?

Na przykład:
— How many…?: “How many hours do you need to park the car?” = Używamy how many…? bo rzeczownik hours jest policzalny.
— How much…?: “How much time do you need to park the car?” = Używamy how much…? bo rzeczownik time jest niepoliczalny.

UWAGA: Zadając pytanie how many…? zawsze używamy liczby mnogiej. Możemy użyć how much? by zapytać o cenę.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License