Unit 9.2

Zaimki wskazujące


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane by uniknąć powtórzenia rzeczownika.

Zaimki wskazujące [demonstrative pronouns] to określniki używane zamiast rzeczowników w celu odniesienia się do rzeczy oraz określenia ich położenia oraz odległości od nadawcy.

Form

Zaimki wskazujące są stosowane w celu uniknięcia powtórzeń rzeczownika. Nie używamy przedimków ani innych określników przed zaimkami. Oto one:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blisko

  • This is very nice.
  • This is the restaurant I like.
  • These are very nice.
  • These are expensive clothes.

Daleko

  • That is very nice.
  • That smells amazing.
  • Those are very nice.
  • Those are cheap afternoon snacks.

Use

Zaimki wskazujące są używane aby zastępować rzeczowniki oraz uniknąć powtórzeń.

Blisko: używamy this (pojedyncza) oraz these (mnoga) dla rzeczy i ludzi którzy są blisko nadawcy (tutaj).

Daleko: używamy that (pojedyncza) oraz those (mnoga) dla rzeczy i ludzi którzy są daleko (tam).

Summary

Zaimki wskazujące są stosowane zamiast rzeczowników by uniknąć powtórzeń, w celu odniesienia do rzeczy oraz określeni ich położenia pod względem odległości od nadawcy.

  • Blisko: dla rzeczowników w liczbie pojedynczej this, w liczbie mnogiej these.
  • Daleko: dla rzeczowników w liczbie pojedynczej that, w liczbie mnogiej those.

Na przykład:
— “This is very nice.” = Rzecz jest blisko nadawcy.
— “These are very nice.” = Rzeczy są daleko od nadawcy .
— “That is very nice.” = Rzecz jest daleko od nadawcy.
— “Those are very nice.” = Rzeczy są daleko od nadawcy.

Nie mylić zaimków wskazującychprzymiotnikami wskazującymi, które poprzedzają rzeczownik. Mają taką samą formę, ale pełnią inną funkcje w zdaniu.

Na przykład:
— “This is very nice.” = Używamy zaimka this by pokazać odległość i uniknąć powtarzania rzeczownika.
♦ “This shirt is very nice.” = Używamy przymiotnika this by pokazać odległość i uniknąć powtarzania rzeczownika.

UWAGA: Nie używamy określników przed zaimkami.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License