Unit 9.2

Zaimki wskazujące

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane by uniknąć powtórzenia rzeczownika.

Zaimki wskazujące [demonstrative pronouns] to określniki używane zamiast rzeczowników w celu odniesienia się do rzeczy oraz określenia ich położenia oraz odległości od nadawcy.

Form

Zaimki wskazujące są stosowane w celu uniknięcia powtórzeń rzeczownika. Nie używamy przedimków ani innych określników przed zaimkami. Oto one:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blisko

  • This is very nice.
  • This is the restaurant I like.
  • These are very nice.
  • These are expensive clothes.

Daleko

  • That is very nice.
  • That smells amazing.
  • Those are very nice.
  • Those are cheap afternoon snacks.

Use

Zaimki wskazujące są używane aby zastępować rzeczowniki oraz uniknąć powtórzeń.

Blisko: używamy this (pojedyncza) oraz these (mnoga) dla rzeczy i ludzi którzy są blisko nadawcy (tutaj).

Daleko: używamy that (pojedyncza) oraz those (mnoga) dla rzeczy i ludzi którzy są daleko (tam).

Summary

Zaimki wskazujące są stosowane zamiast rzeczowników by uniknąć powtórzeń, w celu odniesienia do rzeczy oraz określeni ich położenia pod względem odległości od nadawcy.

  • Blisko: dla rzeczowników w liczbie pojedynczej this, w liczbie mnogiej these.
  • Daleko: dla rzeczowników w liczbie pojedynczej that, w liczbie mnogiej those.

Na przykład:
— “This is very nice.” = Rzecz jest blisko nadawcy.
— “These are very nice.” = Rzeczy są daleko od nadawcy .
— “That is very nice.” = Rzecz jest daleko od nadawcy.
— “Those are very nice.” = Rzeczy są daleko od nadawcy.

Nie mylić zaimków wskazującychprzymiotnikami wskazującymi, które poprzedzają rzeczownik. Mają taką samą formę, ale pełnią inną funkcje w zdaniu.

Na przykład:
— “This is very nice.” = Używamy zaimka this by pokazać odległość i uniknąć powtarzania rzeczownika.
♦ “This shirt is very nice.” = Używamy przymiotnika this by pokazać odległość i uniknąć powtarzania rzeczownika.

UWAGA: Nie używamy określników przed zaimkami.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License