Unit 4.1

Przedimki nieokreślone

Introduction

Przedimek [article] to część mowy należąca do określników [determiners]. Wyróżniamy przedimek nieokreślony [indefinite] oraz określony [definite].

Przedimków nieokreślonych [indefinite articles]używamy by mówić o rzeczach nieokreślonych lub ogólnych kategoriach.

Form

Przedimek nieokreślony występuje przed przymiotnikiem lub frazą rzeczownikową. Stosujemy je przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

Wyróżniamy dwa przedimki nieokreślone a/an i decydujemy, którego użyć na podstawie pierwszej litery słowa (spółgłoska lub samogłoska):

 • A: gdy rzeczownik zaczyna się spółgłoską (bcdfgjk…).
 • An: gdy rzeczownik zaczyna się samogłoską (aeiou) lub h, które nie jest wymawiane.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Przedimków nieokreślonych są używane w odniesieniu do ogólnych lub niekonkretnych rzeczy (nie wymienionych wcześniej) nieznanych zarówno mówcy, jak i rozmówcy, i tylko rzeczownikom policzalnym w liczbie pojedynczej. Używamy ich również, gdy mówimy o pracy i zawodach.

Summary

Przedimki nieokreślone (a/an) są określnikami i są używane do wyrażania niekonkretnych rzeczy lub ogólnych kategorii. Są one umieszczone przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub przymiotnikami.

 • A: gdy wyraz rozpoczyna się spółgłoską.
 • An: gdy wyraz rozpoczyna się samogłoską lub h, które nie jest wymawiane.

Na przykład:
— “There’s a tourism office around the corner.” = Używamy a przed słowem rozpoczynającym się na t- (spółgłoska)
— “There’s an information office around the corner.” = Używamy an przed słowem rozpoczynającym się na i- (samogłoska)

Używamy przedimka określonego [indefinite article] by wyrazić coś ogólnego, co nie zostało wspomnianie nigdy wcześniej.

♦ “The information office around the corner” = Używamy przedimka określonego [the], ponieważ wiemy o czym mówimy.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License