Unit 6.1

Past Simple zdania oznajmujące


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czas przeszły prosty [Past Simple] to czas, który służy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś przeszłe wydarzenia.

Form

Zdanie oznajmujące w czasie past simple czasowników regularnych wygląda następująco:
Subject + Verb (Past tense) + …

Regularne

Czas przeszły czasownika: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Wyjątki

 • Czasowniki zakończone na -y poprzedzone spółgłoską: zmiana -y na -i oraz dodanie -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Czasowniki zakończone na -e: dodanie jedynie -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Czasowniki zakończone spółgłoską (oprócz: w, y) poprzedzoną akcentowaną samogłoską: podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Regularne

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Wyjątki

Spółgłoska + „-y”

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Zakończone na „-e”

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Zakończone na akcentowaną samogłoskę + spółgłoskę

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Używamy past simple w formie twierdzącej do mówienia o:

 • Czynnościach i wydarzeniach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości;
 • Powtarzających się wydarzeniach lub nawykach w przeszłości;
 • Przeszłych wydarzeniach z wyrażeniami takimi jak: dwa tygodnie temu, w zeszłym roku, w 2010 roku, wczoraj, etc.

Summary

Używamy czasu past simple aby mówić o sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś przeszłe wydarzenia.

Struktura zdania oznajmującego w czasie przeszłym:
Subject + Verb (Past tense) + …

Na przykład:
— „They worked on an important project yesterday.” = Dodajemy -ed.

Czas past simple czasowników regularnych jest tworzone różnie zależnie od formy bazowej.

Na przykład:
— Końcówka -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = Zamieniamy y na i oraz dodajemy -ed.
— Końcówka -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = dodajemy -d.
— Końcówka z stressed vowel + consonant (except -w and -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ed.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License