Unit 6.1

Past Simple zdania oznajmujące


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Czas przeszły prosty [Past Simple] to czas, który służy do mówienia o wydarzeniach i czynnościach z przeszłości.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś przeszłe wydarzenia.

Form

Zdanie oznajmujące w czasie past simple czasowników regularnych wygląda następująco:
Subject + Verb (Past tense) + …

Regularne

Czas przeszły czasownika: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Wyjątki

 • Czasowniki zakończone na -y poprzedzone spółgłoską: zmiana -y na -i oraz dodanie -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Czasowniki zakończone na -e: dodanie jedynie -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Czasowniki zakończone spółgłoską (oprócz: w, y) poprzedzoną akcentowaną samogłoską: podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Regularne

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Wyjątki

Spółgłoska + „-y”

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Zakończone na „-e”

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Zakończone na akcentowaną samogłoskę + spółgłoskę

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Używamy past simple w formie twierdzącej do mówienia o:

 • Czynnościach i wydarzeniach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości;
 • Powtarzających się wydarzeniach lub nawykach w przeszłości;
 • Przeszłych wydarzeniach z wyrażeniami takimi jak: dwa tygodnie temu, w zeszłym roku, w 2010 roku, wczoraj, etc.

Summary

Używamy czasu past simple aby mówić o sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. W formie twierdzącej, czasownik potwierdza jakieś przeszłe wydarzenia.

Struktura zdania oznajmującego w czasie przeszłym:
Subject + Verb (Past tense) + …

Na przykład:
— „They worked on an important project yesterday.” = Dodajemy -ed.

Czas past simple czasowników regularnych jest tworzone różnie zależnie od formy bazowej.

Na przykład:
— Końcówka -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = Zamieniamy y na i oraz dodajemy -ed.
— Końcówka -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = dodajemy -d.
— Końcówka z stressed vowel + consonant (except -w and -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ed.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

License