Unit 6.1

Past simple of To be

Introduction

Czasownik to be to podstawowy czasownik w języku angielskim. Jest to nieregularny czasownik pomocniczy.

Do mówienia o sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości używamy czasu przeszłego.

Form

Czasownik to be jest nieregularny w czasie przeszłym.

Twierdzenie

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

Przeczenie

Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Pytanie

To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Example

Twierdzenie

 • I was a good boss.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were in Portugal in 2012.

Przeczenie

 • I wasn’t a good boss.
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t in Portugal in 2012.

Pytanie

 • Was I a good boss?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you in Portugal in 2012?

Use

Używamy past simple czasownika to be jako element łączący podmiot z dopełnieniem. Wyraża informację na temat cech podmiotu w przeszłości.

Summary

Używamy czasu przeszłego prostego [Past Simple], aby mówić o przeszłych, zakończonych wydarzeniach, mających miejsce w zamkniętym okresie czasu. Czasowniki to be jest jednym z nieregularnych czasowników w czasie przeszłym.

 • Twierdzenie: (I) was, (you) were, (he/she/it) was, (we/you/they) were;
 • Przeczenie: (I) was not, (you) were not, (he/she/it) was not, (we/you/they) were not;
 • Pytanie: was (I…?), were (you…?), was (he/she/it…?), were (we/you/they…?).

Na przykład:
— Twierdzenie: „The sugar was enough for the cake.”
— Przeczenie: „The sugar wasn’t enough for the cake.”
— Pytanie: „Was the sugar enough for the cake?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


License