Unit 6.1

Past simple of To be

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Czasownik to be to podstawowy czasownik w języku angielskim. Jest to nieregularny czasownik pomocniczy.

Do mówienia o sytuacjach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości używamy czasu przeszłego.

Form

Czasownik to be jest nieregularny w czasie przeszłym.

Twierdzenie

SubjectTo Be
Iwas
Youwere
Hewas
Shewas
Itwas
Wewere
Youwere
Theywere

Przeczenie

SubjectTo Be + notShort form
Iwas notwasn’t
Youwere notweren’t
Hewas notwasn’t
Shewas notwasn’t
Itwas notwasn’t
Wewere notweren’t
Youwere notweren’t
Theywere notweren’t

Pytanie

To BeSubjectQuestion Mark
WasI?
Wereyou?
Washe?
Wasshe?
Wasit?
Werewe?
Wereyou?
Werethey?

Example

Twierdzenie

 • I was a good boss.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were in Portugal in 2012.

Przeczenie

 • I wasn’t a good boss.
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t in Portugal in 2012.

Pytanie

 • Was I a good boss?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you in Portugal in 2012?

Use

Używamy past simple czasownika to be jako element łączący podmiot z dopełnieniem. Wyraża informację na temat cech podmiotu w przeszłości.

Summary

Używamy czasu przeszłego prostego [Past Simple], aby mówić o przeszłych, zakończonych wydarzeniach, mających miejsce w zamkniętym okresie czasu. Czasowniki to be jest jednym z nieregularnych czasowników w czasie przeszłym.

 • Twierdzenie: (I) was, (you) were, (he/she/it) was, (we/you/they) were;
 • Przeczenie: (I) was not, (you) were not, (he/she/it) was not, (we/you/they) were not;
 • Pytanie: was (I…?), were (you…?), was (he/she/it…?), were (we/you/they…?).

Na przykład:
— Twierdzenie: „The sugar was enough for the cake.”
— Przeczenie: „The sugar wasn’t enough for the cake.”
— Pytanie: „Was the sugar enough for the cake?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book