Unit 6.1

Minulý čas jednoduchý u slovesa to be


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sloveso to be je v gramatike nepostrádateľné. Funguje ako pomocné sloveso a je jedným z nepravidelných slovies.

Keď hovoríme o udalostiach, ktoré sa odohrali v minulosti a už boli ukončené, používame toto sloveso v tvare minulého času jednoduchého [past simple].

Form

Sloveso to be je jedným zo slovies s nepravidelným tvarom v minulom čase.

Kladný tvar

V kladnom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be (Past tense) + …

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

Záporný tvar

V zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be (Past tense) + not + …

 • V zápornom tvare sa nepoužíva pomocné sloveso „did“.
Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má túto štruktúru:
To be (Past tense) + subject + …?

 • V opytovacom tvare sa nepoužíva pomocné sloveso „did“.
To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Example

Kladný tvar

 • was a good football player.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were at the beach earlier.

Záporný tvar

 • wasn’t a good football player
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t at the beach earlier.

Opytovací tvar

 • Was I a good football player?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you at the beach earlier?

Use

Sloveso to be v tvare minulého času jednoduchého používame ako spojovací výraz medzi podmetom a doplnkom či prídavným menom. Toto sloveso poskytuje viac informácií ohľadom samotného podmetu v minulosti.

Summary

Minulý čas jednoduchý [past simple] používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa odohrali v minulosti a už boli ukončené. Sloveso to be má v minulom čase jednoduchom nepravidelný tvar.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be v minulom čase:
  I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were a they were.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje to be v minulom čase a not:
  I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not a they were not.
 • Opytovací tvar: Začíname to be v minulom čase, po ktorom nasleduje podmet (veta je ukončená otáznikom):
  was I…?, were you…?, was he…?, was she…?, was it…?, were we…?, were you…? a were they…?.

Napríklad:
— Kladný tvar: „There was enough sugar to make the cake.“
— Záporný tvar: „There wasn’t enough sugar to make the cake.“
— Opytovací tvar: „Was there enough sugar to make the cake?

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License