Unit 7.2

Radové číslovky


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Radové číslovky [ordinal numbers] vyjadrujú číselné poradie a umiestňujú predmet na určitom zozname.

Form

Radové číslovky pred sebou zvyčajne majú určitý člen the a zvyčajne stojí za slovesom.

Radové číslovky sa tvoria pridaním -th* k základným číslovkám (1 – 10):

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4thFourth
 • 5th* – Fifth
 • 6thSixth
 • 7thSeventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10thTenth

*Výnimky (tiež: twelve = twelfth).

Example

 • He was the first on the list. / He was the 1st on the list.
 • It’s my second time in Sweden. / It’s my 2nd time in Sweden.
 • I want the third cake. / I want the 3rd cake.

Use

Radové číslovky používame, keď chceme vyjadriť pozíciu niečoho v určitom poradí. V tomto sa líši od základných čísloviek, ktoré používame na vyjadrenie množstva.

Summary

Radové číslovky používame, keď chceme umiestniť predmet v postupnom poradí.

Radové číslovky sa tvoria pridaním -th k základným číslovkám: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth a tenth.

Napríklad:
— „It’s my fifth time in Spain.“ = Ide o aktuálny počet mojich návštev Španielska a v súčasnosti sa tu ešte nachádzam (fifth = radová číslovka).
♦ „I’ve been to Spain five times.“ = Ide o celkový počet mojich návštev Španielska a v súčasnosti už sa tam nenachádzam (five = základná číslovka).

POZNÁMKA: 1, 2, 3, 5, 8, 9 a 12 sú výnimky (vzhľadom na to, že od nich odvodené radové číslovky sa neriadi všeobecným pravidlom pre ich tvorenie: first, second, third, fiftheighth, ninth a twelfth).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License