Unit 7.2

Radové číslovky

Introduction

Radové číslovky [ordinal numbers] vyjadrujú číselné poradie a umiestňujú predmet na určitom zozname.

Form

Radové číslovky pred sebou zvyčajne majú určitý člen the a zvyčajne stojí za slovesom.

Radové číslovky sa tvoria pridaním -th* k základným číslovkám (1 – 10):

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4thFourth
 • 5th* – Fifth
 • 6thSixth
 • 7thSeventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10thTenth

*Výnimky (tiež: twelve = twelfth).

Example

 • He was the first on the list. / He was the 1st on the list.
 • It’s my second time in Sweden. / It’s my 2nd time in Sweden.
 • I want the third cake. / I want the 3rd cake.

Use

Radové číslovky používame, keď chceme vyjadriť pozíciu niečoho v určitom poradí. V tomto sa líši od základných čísloviek, ktoré používame na vyjadrenie množstva.

Summary

Radové číslovky používame, keď chceme umiestniť predmet v postupnom poradí.

Radové číslovky sa tvoria pridaním -th k základným číslovkám: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth a tenth.

Napríklad:
— „It’s my fifth time in Spain.“ = Ide o aktuálny počet mojich návštev Španielska a v súčasnosti sa tu ešte nachádzam (fifth = radová číslovka).
♦ „I’ve been to Spain five times.“ = Ide o celkový počet mojich návštev Španielska a v súčasnosti už sa tam nenachádzam (five = základná číslovka).

POZNÁMKA: 1, 2, 3, 5, 8, 9 a 12 sú výnimky (vzhľadom na to, že od nich odvodené radové číslovky sa neriadi všeobecným pravidlom pre ich tvorenie: first, second, third, fiftheighth, ninth a twelfth).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License