Unit 7.2

Sıra Sayıları


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Sıra Sayıları [ordinal numbers] sayı dizilerini gösterir ve bir sıradaki ögeleri konumlandırır.

Form

Sıra Sayıları ardından genellikle -the eklenir, fiilden sonra yer alırlar ve Sayma sayılarına -th eki eklenerek oluşturulurlar. (1-10)

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth (12* ve 20* sayıları da istisnadır.)

Example

 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

Use

Sıra Sayıları bir şeyin konumunu belirtmek için kullanılır.

Bir şeyin miktarını/sayısını belirtmek için kullanılan Sayma sayılarının aksine Sıra Sayıları sıra belirtir.

Summary

Sıra Sayıları [ordinal numbers] bir sıradaki ögeleri konumlandırmak için kullanıldığından için sayma sayılarından [cardinal numbers] farklıdır.

Sıra Sayıları Sayma sayılarına -th eklenerek yapılır.first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth ve tenth.

Örnek:

— “It’s my fifth time in Spain.” = İspanya’yı beşinci kez ziyaret edişim ve şu an İspanya’dayım.
(fifth = sıra sayısı).
♦ “I’ve been to Spain five times.” =İspanya’ya toplam beş kez geldim fakat şu an orada değilim.
(five = sayma sayısı).

NOT: 1, 2, 3, 5, 8, 9 ve 12 birer istisnadır. Bu numaraların sıra numaraları sırasıyla first, second, third, fifth, eighth, ninth and twelfth.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans