Unit 7.2

Sıra Sayıları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sıra Sayıları [ordinal numbers] sayı dizilerini gösterir ve bir sıradaki ögeleri konumlandırır.

Form

Sıra Sayıları ardından genellikle -the eklenir, fiilden sonra yer alırlar ve Sayma sayılarına -th eki eklenerek oluşturulurlar. (1-10)

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4th – Fourth
 • 5th* – Fifth
 • 6th – Sixth
 • 7th – Seventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10th – Tenth (12* ve 20* sayıları da istisnadır.)

Example

 • It’s my second time in Sweden.
 • He was the first on the list.
 • Our house is the fourth on the left.

Use

Sıra Sayıları bir şeyin konumunu belirtmek için kullanılır.

Bir şeyin miktarını/sayısını belirtmek için kullanılan Sayma sayılarının aksine Sıra Sayıları sıra belirtir.

Summary

Sıra Sayıları [ordinal numbers] bir sıradaki ögeleri konumlandırmak için kullanıldığından için sayma sayılarından [cardinal numbers] farklıdır.

Sıra Sayıları Sayma sayılarına -th eklenerek yapılır.first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth ve tenth.

Örnek:

— “It’s my fifth time in Spain.” = İspanya’yı beşinci kez ziyaret edişim ve şu an İspanya’dayım.
(fifth = sıra sayısı).
♦ “I’ve been to Spain five times.” =İspanya’ya toplam beş kez geldim fakat şu an orada değilim.
(five = sayma sayısı).

NOT: 1, 2, 3, 5, 8, 9 ve 12 birer istisnadır. Bu numaraların sıra numaraları sırasıyla first, second, third, fifth, eighth, ninth and twelfth.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans