Unit 8.2

Üstünlük Bildiren Sıfatlar/Zarflar

Contributors

Introduction

Üstünlük Bildiren Sıfatlar [superlative adjectives/adverbs] nesneler, insanlar veya eylemler arasında bir özellik kapsamında üstünlük ilişkisini ortaya koymak amacıyla kullanılan belirleyicilerdir.

Form

Üstünlük Bildiren Sıfatlar sonlarına sıfat/zarf eklenerek yapılabilir. Sıfattan önce -the takısını kullanarak sıfatı daha üstün hale getiririz.

Dizilişi:
Özne + fiil + the + üstünlük bildiren sıfatlar/zarflar + nesne + …

Yapılışı, sonlarındaki eke ve hece sayısına göre değişmektedir.

 • Tek Hece:
  • Sıfat/zarf:  –est eklenir (cleancleanest);
  • Sıfat/zarf + –e: -st eklenir (simple ⇒ simplest);
  • Sıfat+ sesli harf+ sessiz harf : -est eklemeden önce sessiz harf iki kez yazılır
   (bigbiggest).
 • -Y ile biten İki Heceliler
  • Sıfat/zarf + -y-y yerine –i yazılır –est eklenir (friendlythe friendliest).
 • İki veya (-Y ile bitmeyen) daha fazla heceliler :
  • Sıfat/zarf: Sıfat/zarf ardından the most eklenir : the most + Sıfat/zarf (beautifulthe most beautiful).

The most ile yapılan cümlelerde sıfatlar/zarflar aynı kalır.

Example

 • Tek Hece:
  • I have the cleanest desk in the office.
  • She has the oldest shop in the street.
  • They tried their hardest to buy an apartment.
 • -Y ile biten İki Heceliler
  • You are the funniest woman alive.
  • She is the friendliest girl I’ve ever met.
  • We wake up the earliest to take shower.
 • İki veya (-Y ile bitmeyen) daha fazla heceliler :
  • I think that tennis is the most boring sport.
  • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
  • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Üstünlük Bildiren Sıfatlar bir varlığın diğerinden üstünlüğünü ifade etmek istediğimizde kullanılır.

Summary

Üstünlük Bildiren Sıfatlar [superlative adjectives/adverbs] nesneler, insanlar veya eylemler arasında bir özellik kapsamında üstünlük ilişkisini ortaya koymak amacıyla kullanılan belirleyicilerdir.

Dizilişleri:
… + the + üstünlük bildiren sıfat/zarf + …

Yapılışları, sonlarındaki eke ve hece sayısına göre değişir.

Örneğin:
Tek heceli sıfatlar :
Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” =sadece -est eki alır.
-e ile biten sıfatlar için sadece -st eki kullanılır. “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.
Sesli harf+Sessiz harf ile biten heceler: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Sessiz harfi iki kez yazarak -est ekleriz.

İki heceli ve sonu -y ile biten sıfatlar:
“Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.”  = hungry kelimesi -y ile bittiği için, -y düşer ve yerine -i gelir ve -est eklenir.

İki veya daha fazla heceli ve -y ile bitmeyen sıfatlar:
Claire is the most tired girl in the class.” = tired sıfatından sonra most eklenir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Lisans