Unit 8.2

Üstünlük Bildiren Sıfatlar/Zarflar


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Üstünlük Bildiren Sıfatlar [superlative adjectives/adverbs] nesneler, insanlar veya eylemler arasında bir özellik kapsamında üstünlük ilişkisini ortaya koymak amacıyla kullanılan belirleyicilerdir.

Form

Üstünlük Bildiren Sıfatlar sonlarına sıfat/zarf eklenerek yapılabilir. Sıfattan önce -the takısını kullanarak sıfatı daha üstün hale getiririz.

Dizilişi:
Özne + fiil + the + üstünlük bildiren sıfatlar/zarflar + nesne + …

Yapılışı, sonlarındaki eke ve hece sayısına göre değişmektedir.

 • Tek Hece:
  • Sıfat/zarf:  –est eklenir (cleancleanest);
  • Sıfat/zarf + –e: -st eklenir (simple ⇒ simplest);
  • Sıfat+ sesli harf+ sessiz harf : -est eklemeden önce sessiz harf iki kez yazılır
   (bigbiggest).
 • -Y ile biten İki Heceliler
  • Sıfat/zarf + -y-y yerine –i yazılır –est eklenir (friendlythe friendliest).
 • İki veya (-Y ile bitmeyen) daha fazla heceliler :
  • Sıfat/zarf: Sıfat/zarf ardından the most eklenir : the most + Sıfat/zarf (beautifulthe most beautiful).

The most ile yapılan cümlelerde sıfatlar/zarflar aynı kalır.

Example

 • Tek Hece:
  • I have the cleanest desk in the office.
  • She has the oldest shop in the street.
  • They tried their hardest to buy an apartment.
 • -Y ile biten İki Heceliler
  • You are the funniest woman alive.
  • She is the friendliest girl I’ve ever met.
  • We wake up the earliest to take shower.
 • İki veya (-Y ile bitmeyen) daha fazla heceliler :
  • I think that tennis is the most boring sport.
  • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
  • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Üstünlük Bildiren Sıfatlar bir varlığın diğerinden üstünlüğünü ifade etmek istediğimizde kullanılır.

Summary

Üstünlük Bildiren Sıfatlar [superlative adjectives/adverbs] nesneler, insanlar veya eylemler arasında bir özellik kapsamında üstünlük ilişkisini ortaya koymak amacıyla kullanılan belirleyicilerdir.

Dizilişleri:
… + the + üstünlük bildiren sıfat/zarf + …

Yapılışları, sonlarındaki eke ve hece sayısına göre değişir.

Örneğin:
Tek heceli sıfatlar :
Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” =sadece -est eki alır.
-e ile biten sıfatlar için sadece -st eki kullanılır. “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.
Sesli harf+Sessiz harf ile biten heceler: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Sessiz harfi iki kez yazarak -est ekleriz.

İki heceli ve sonu -y ile biten sıfatlar:
“Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.”  = hungry kelimesi -y ile bittiği için, -y düşer ve yerine -i gelir ve -est eklenir.

İki veya daha fazla heceli ve -y ile bitmeyen sıfatlar:
Claire is the most tired girl in the class.” = tired sıfatından sonra most eklenir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans