Superlatives with Adjectives and Adverbs

Syntax

Superlative Adjectives jsou determinanty, které srovnávají dva předměty, osoby či události a vyjadřují nadřazenost jedné z věcí, která má vyšší úroveň určité kvality.

[V češtině je tento jev znám také jako 3. stupeň přídavných jmen.]

EXTRA: Superlative Adjectives = Přídavná Jména v Superlativu.

Tvar Superlative Adjectives se tvoří různými způsoby, jelikož záleží na počtu slabik a na příponě daného jména. Před přídavná jména stavíme určitý člen The.

Superlativ má následující formu:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

One syllable

K jednoslabičným přídavným jménům obvykle přidáváme pouze -est.
Pokud přídavné jméno končí samohláskou a souhláskou, obvykle poslední souhlásku zdvojíme a pak přidáme -est (ex. big -> biggest).
K jednoslabičným přídavným jménům končícím na -e přidáváme pouze -st.

The + adj + -est

clean the cleanest
long the longest
old the oldest
simple the simplest
small the smallest

Two syllables ending in -y

Přípona –y: mění -y na –i a přidá –est.

early the earliest
funny the funniest
friendly the friendliest
happy the happiest
pretty the prettiest

Two or more syllables not ending in -y

Přidáváme the most před přídavné jméno: the most + adjective (beze změny).

beautiful the most beautiful
boring the most boring
difficult the most difficult
popular the most popular
modern the most modern

Nelze změnit příponu přídavných jmen, ke kterým přidáváme the most. […the most + přídavné jméno (beze změny)…].

 • One syllable
  • I have the cleanest desk in the office.
  • She has the oldest shop in the street.
  • They tried their hardest to buy an apartment.
 • Two syllables with suffix -y
  • You are the funniest woman alive.
  • She is the friendliest girl I’ve ever met.
  • We wake up the earliest to take shower.
 • Two or more syllables without suffix -y
  • I think that tennis is the most boring sport.
  • ‚War and Peace‘ is the most difficult Russian book to read.
  • Far east countries‘ languages are the most popular to learn.

Superlative Adjectives srovnávají dva předměty, osoby či události a vyjadřují nadřazenost jedné z věcí, která má vyšší úroveň určité kvality.

Superlative Adjectives jsou determinanty, které srovnávají dva předměty, osoby či události a vyjadřují nadřazenost jedné z věcí, která má vyšší úroveň určité kvality.

Tvar Superlative Adjectives se tvoří různými způsoby, jelikož záleží na počtu slabik a na příponě daného jména.

Například:
— Jednoslabičné přídavné jméno: „Claire is the oldest girl in the class.“ = Jelikož slovo old má jen jednu slabiku, přidáváme pouze -est (Pokud přídavné jméno končí na -e, přidáme pouze –st).
Dvojslabičné přídavné jméno končící na -y:Claire is the prettiest girl in the class.” = Jelikož slovo pretty má dvě slabiky a končí na -y, -y se mění na -i a přidáváme -est.
Dvou a více slabičné přídavné jméno nekončící na -y:Claire is the most sympathetic girl in the class.” = Jelikož slovo sympathetic má více než jednu slabiku, musíme před ně přidat the most. V tom případě se tvar přídavného jména nemění.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book