Unit 0

Podmětová zájmena


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která používáme, abychom předešli opakování podstatného jména.

Podmětová zájmena [subject pronouns] nahrazují větný podmět, kterým je člověk či věc.

Form

Podmětová zájmena rozlišujeme v závislosti na čísle (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Podmětová zájmena se ve větě umisťují před sloveso.

Person Number Gender Subject
1st person sing. I
2nd person sing. You
3rd person sing. masculine He
3rd person sing. feminine She
3rd person sing. neutral* It
1st person plur.  – We
2nd person plur.  – You
3rd person plur.  – They

* (předmět/zvíře)

Example

 1. Podmět slovesa
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Pro nahrazení podmětu nominální fráze a předejití jeho opakování
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nelze použít v první osobě jednotného čísla.

Use

Podmětová zájmena používáme:

 • Jako podmět slovesa;
 • Pro nahrazení podmětu nominální fráze a předejití jeho opakování.

Summary

Podmětová zájmena používáme jako podmět slovesa nebo k nahrazení podmětu nominální fráze, který již byl dříve zmíněn, aby se předešlo jeho opakování.

Liší se v rodu a čísle a umisťují se před slovesa.

Jsou to: I, you, he, she, it, we, you a they.

Například:
— “I am tall.” = I se vztahuje k mluvčímu.
— “He is tall.” = He se vztahuje k jednomu konkrétnímu chlapci.
— “They are tall.” = They se vztahuje k určitým konkrétním lidem.

POZNÁMKA: Pokud chceme použít podmětová zájmena pro nahrazení podmětu, nelze tak učinit v první osobě jednotného čísla (I).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License