Unit 0

Podmětová zájmena


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zájmena [pronouns] jsou slova, která používáme, abychom předešli opakování podstatného jména.

Podmětová zájmena [subject pronouns] nahrazují větný podmět, kterým je člověk či věc.

Form

Podmětová zájmena rozlišujeme v závislosti na čísle (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Podmětová zájmena se ve větě umisťují před sloveso.

Person Number Gender Subject
1st person sing. I
2nd person sing. You
3rd person sing. masculine He
3rd person sing. feminine She
3rd person sing. neutral* It
1st person plur.  – We
2nd person plur.  – You
3rd person plur.  – They

* (předmět/zvíře)

Example

 1. Podmět slovesa
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Pro nahrazení podmětu nominální fráze a předejití jeho opakování
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nelze použít v první osobě jednotného čísla.

Use

Podmětová zájmena používáme:

 • Jako podmět slovesa;
 • Pro nahrazení podmětu nominální fráze a předejití jeho opakování.

Summary

Podmětová zájmena používáme jako podmět slovesa nebo k nahrazení podmětu nominální fráze, který již byl dříve zmíněn, aby se předešlo jeho opakování.

Liší se v rodu a čísle a umisťují se před slovesa.

Jsou to: I, you, he, she, it, we, you a they.

Například:
— “I am tall.” = I se vztahuje k mluvčímu.
— “He is tall.” = He se vztahuje k jednomu konkrétnímu chlapci.
— “They are tall.” = They se vztahuje k určitým konkrétním lidem.

POZNÁMKA: Pokud chceme použít podmětová zájmena pro nahrazení podmětu, nelze tak učinit v první osobě jednotného čísla (I).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


License