Subject Pronouns

Pronouns

Pronouns jsou slova, která předchází opakování se podstatného jména.

V angličtině rozlišujeme mezi Subject Pronouns závislými na čísle (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední). Subject Pronouns předchází opakování se.

EXTRA: Pronouns = Zájmena; Subject Pronouns = Zájmeny Podmětovými.

Subject Pronouns se slovesem mají následující formu:
Subject + verb.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (předmět/zvíře)

 1. Podmět slovesa
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Abychom nahradili osobu a předešli tím opakování:
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nelze aplikovat v první osobě.

Subject Pronouns jsou zájmena používající se:

 1. Jako podmět slovesa;
 2. Pro nahrazení osoby a předejití opakování se.

Subject Pronouns se liší v rodu (mužský, ženský a střední) a čísle (jednotné a množné).

Subject Pronouns používáme ze dvou důvodů:

 • Lze je použít jako podmět slovesa;
 • Mohou nahradit osobu či předmět, které už byly zmíněny a zabránit tak jejich opakování.

I, you, he, she, it, we, you, they.

Například:
— „He is handsome“ = V tomto případě se zájmeno he chová jako podmět a nemá žádnou další fukci.
— „Look at David, he is handsome!“ = V tomto případě zájmeno he nahrazuje podmět vyjádřený v první části souvětí. (he = David).

NOTE: Pokud chceme použít Subject Pronouns pro nahrazení podmětu, nelze tak učinit s první osobou jednotného čísla (I).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book