Unit 11.2

Rozkazovací způsob


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rozkazovací způsob [imperative mood] je konstrukce, kterou používáme pro udělení rozkazu nebo příkazu.

Form

Rozkazovací způsob obvykle značí použití druhé osoby (jednotného a množného čísla).

Tato konstrukce se obvykle vyskytuje ve dvou tvarech, kladném a záporném:

Kladný tvar

Jeho struktura v kladném tvaru má tuto podobu:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Záporný tvar

Jeho struktura v záporném tvaru má tuto podobu:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Rozkazování
  • Come back to the classroom!
  • Don’t play on the computer!
  • Don’t listen to your classmate!
 2. Dávání instrukcí
  • Open your book on page 40.
  • Collect your school timetable tomorrow morning.
  • Don’t open that webpage. It has a virus.
 3. Dávání rad
  • Talk to your maths teacher. He will understand.
  • Don’t study at the party. Go to the library.
  • Don’t send that email. It will only cause further problems.
 4. Na značkách/upozorněních
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Pozvání
  • See for yourself.
  • Have a magazine.
  • Don’t be afraid to contact your university professor.

Use

Rozkazovací způsob používáme v kladném a záporném tvaru. V kladném tvaru jej používáme, abychom někoho motivovali nebo donutili něco udělat, zatímco v záporném tvaru jej používáme, abychom někomu v něčem zabránili.

Rozkazovací způsob používáme v těchto situacích:

 1. Rozkazování (ve většině případů je věta ukončena vykřičníkem);
 2. Dávání instrukcí;
 3. Dávání rad;
 4. Na značkách/upozorněních;
 5. Pozvání (zde se používá pouze v kladném tvaru).

POZNÁMKA: Ve větách s rozkazovacím způsobem vynecháváme podmětové zájmeno.

Summary

Rozkazovací způsob [imperative mood] značí použití druhé osoby (jednotného a množného čísla) a jeho struktura má dva tvary:

 • Kladný tvar (základní tvar slovesa): rozkazy, rady či instrukce a pozvání, abychom někoho motivovali nebo donutili něco udělat.
 • Záporný tvar (don’t, po kterém následuje základní tvar slovesa): rozkazy, návrhy, rady či instrukce, abychom někomu v něčem zabránili.

Například:
— Kladný tvar: „Buy some food for lunch!
— Záporný tvar: „Don’t buy food for lunch!

POZNÁMKA: Ve větách s rozkazovacím způsobem obvykle vynecháváme podmětové zájmeno.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License