Unit 11.2

Rozkazovací způsob

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Rozkazovací způsob [imperative mood] je konstrukce, kterou používáme pro udělení rozkazu nebo příkazu.

Form

Rozkazovací způsob obvykle značí použití druhé osoby (jednotného a množného čísla).

Tato konstrukce se obvykle vyskytuje ve dvou tvarech, kladném a záporném:

Kladný tvar

Jeho struktura v kladném tvaru má tuto podobu:
Verb (infinitive without to) + …

InfinitivePositive Imperative
To eatEat!
To danceDance!
To runRun!
To sleepSleep!
To workWork!

Záporný tvar

Jeho struktura v záporném tvaru má tuto podobu:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

InfinitiveNegative Imperative
To eatDon’t eat!
To danceDon’t dance!
To runDon’t run!
To sleepDon’t sleep!
To workDon’t work!

Example

 1. Rozkazování
  • Come back to the classroom!
  • Don’t play on the computer!
  • Don’t listen to your classmate!
 2. Dávání instrukcí
  • Open your book on page 40.
  • Collect your school timetable tomorrow morning.
  • Don’t open that webpage. It has a virus.
 3. Dávání rad
  • Talk to your maths teacher. He will understand.
  • Don’t study at the party. Go to the library.
  • Don’t send that email. It will only cause further problems.
 4. Na značkách/upozorněních
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Pozvání
  • See for yourself.
  • Have a magazine.
  • Don’t be afraid to contact your university professor.

Use

Rozkazovací způsob používáme v kladném a záporném tvaru. V kladném tvaru jej používáme, abychom někoho motivovali nebo donutili něco udělat, zatímco v záporném tvaru jej používáme, abychom někomu v něčem zabránili.

Rozkazovací způsob používáme v těchto situacích:

 1. Rozkazování (ve většině případů je věta ukončena vykřičníkem);
 2. Dávání instrukcí;
 3. Dávání rad;
 4. Na značkách/upozorněních;
 5. Pozvání (zde se používá pouze v kladném tvaru).

POZNÁMKA: Ve větách s rozkazovacím způsobem vynecháváme podmětové zájmeno.

Summary

Rozkazovací způsob [imperative mood] značí použití druhé osoby (jednotného a množného čísla) a jeho struktura má dva tvary:

 • Kladný tvar (základní tvar slovesa): rozkazy, rady či instrukce a pozvání, abychom někoho motivovali nebo donutili něco udělat.
 • Záporný tvar (don’t, po kterém následuje základní tvar slovesa): rozkazy, návrhy, rady či instrukce, abychom někomu v něčem zabránili.

Například:
— Kladný tvar: „Buy some food for lunch!
— Záporný tvar: „Don’t buy food for lunch!

POZNÁMKA: Ve větách s rozkazovacím způsobem obvykle vynecháváme podmětové zájmeno.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book