Unit 11.2

Imperative Mood

Verbs

Imperative Mood je gramatický způsob, který užíváme v jeho Kladném tvaru pro udávání rozkazů, rad a instrukcí.

EXTRA: Imperative Mood = Rozkazovací Způsob.

Zde vidíme dvě formy Imperative Mood. Obvykle se pojí s druhou osobou jednotného a množného čísla.

Affirmative

Kladný Imperative Mood má stejnou formu jako infinitiv, pouze vypouští částici „to“.

InfinitivePositive Imperative
To eatEat!
To danceDance!
To runRun!
To sleepSleep!
To workWork!

Negative

Záporný Imperative Moodmá následující formu:
Don’t + infinitive without “to”.

InfinitiveNegative Imperative
To eatDon’t eat!
To danceDon’t dance!
To runDon’t run!
To sleepDon’t sleep!
To workDon’t work!
 1. Give orders
  • Come back!
  • Don’t play on the road!
  • Don’t listen to him!
 2. Give instructions
  • Open your book on page 40.
  • Place your bags under the seat.
  • Don’t take off your glasses during the process.
 3. Give advice
  • Talk to the doctor. He will understand.
  • Don’t buy this car. It’s too expensive.
  • Don’t speak to them. They are dangerous.
 4. On signs/notices
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Make an invitation
  • See for yourself.
  • Have some cookies.
  • Don´t be afraid to call a nurse.

Kladný Imperative Mood má stejnou formu jako infinitiv bez „to“, Záporný Imperative Mood má stejnou formu jako infinitiv bez „to“ a předchází mu „don’t“.

Obvykle se pojí s druhou osobou jednotného a množného čísla.

Kladný Imperative Mood používáme, když:

 1. Rozkazujeme;
 2. Dáváme instrukce;
 3. Zveme;
 4. Doporučujeme;
 5. Vyskytuje se na značkách a oznámeních.

Záporný Imperative Mood používáme, když někoho chceme odradit od toho, aby něco udělal. Můžeme použít:

 1. Rozkazy;
 2. Doporučení;
 3. Instrukce.

Imperative Mood značí použití druhé osoby jednotného a množného čísla.

Kladný Imperative Mood používáme, když rozkazujeme, doporučujeme, navrhujeme a dáváme instrukce. Má stejný tvar jako infinitiv, bez „to“.

Záporný Imperative Mood používáme, když rozkazujeme, doporučujeme, navrhujeme a když chceme někoho od něčeho odradit. Má následující formu: Don’t + infinitive without “to”.

Například:
— „Buy some food for lunch!“
— „Don’t buy food for lunch!

V rozkazovacích větách obvykle vypouštíme Podmětové osobní zájmeno.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book