Unit 11.2

Emir Kipleri

Verbs

Emir kipleri [imperative], olumlu haldeyken emir vermek, tavsiyede bulunmak veya talimat vermek için kullanılan, konuşmacının duygusal durumunu gösteren yapılardır.

Aşağıdaki Emir kiplerinin olumlu ve olumsuz (singular/plural) iki halini de görebilirsiniz.Emir cümleleri genellikle ikinci tekil/çoğul kişi öznesi ile kullanılır.
Olumlu ve olumsuz halleri:

Olumlu
Olumlu Hali aşağıdaki kalıba sahiptir.
Verb (infinitive “to” eki olmadan) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Olumsuz

Olumsuz Hali aşağıdaki kalıba sahiptir.
Don’t + infinitive (“to” eki olmadan).

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!
 1. Emir verirken
  • Come back!
  • Don’t play on the road!
  • Don’t listen to him!
 2. Talimat verirken
  • Open your book on page 40.
  • Place your bags under the seat.
  • Don’t take off your glasses during the process.
 3. Tavsiye verirken
  • Talk to the doctor. He will understand.
  • Don’t buy this car. It’s too expensive.
  • Don’t speak to them. They are dangerous.
 4. Tabela ve yönlendirmelerde
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Çağrıda/Davette bulunurken
  • See for yourself.
  • Have some cookies.
  • Don´t be afraid to call a nurse.

 Emir kipleri olumlu ve olumsuz yapıda kullanılır. Olumlu yapıda birini motive etmek ya da birine bir şeyi zorla yaptırmak için kullanılır; Olumsuz yapıda ise emir vermek, tavsiyede bulunmak ve bir kişinin bir eylemi yapmasını önlemek için kullanılır.

Emir kiplerini şunlar için kullanırız:

 1. Emir vermek (genelde sonunda ünlem işareti ile);
 2. Talimat vermek
 3. Tavsiyede bulunmak;
 4. Tabela ve yönlendirmelerde kullanılır.
 5. Davet ya da çağrı yapılır(yalnız olumlu yapıda kullanılır).

 Emir kipleri [imperative] ikinci tekil/çoğul kişi formunda kullanılır (singular ve plural).

 •  Emir kipleri Olumlu Halinde: emir, tavsiye ve talimat vermek için kullanılır. Affirmative imperatives yapısı:  Verb ( “to” eki kullanmadan) + …
 • Emir kipleri Olumsuz Halinde: emir vermek, tavsiyede bulunmak, talimat vermek ve bir kişinin bir eylemi gerçekleştirmesini önlemek amacıyla kullanılır.
  Don’t + infinitive (“to” eki kullanmadan).

Örnek:
— Olumlu:”Buy some food for lunch!
— Olumsuz:”Don’t buy food for lunch!

NOT:Genelde kişi zamirleri cümleden atılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book