Unit 11.2

Emir Kipleri


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Emir kipleri [imperative], olumlu haldeyken emir vermek, tavsiyede bulunmak veya talimat vermek için kullanılan, konuşmacının duygusal durumunu gösteren yapılardır.

Form

Aşağıdaki Emir kiplerinin olumlu ve olumsuz (singular/plural) iki halini de görebilirsiniz.Emir cümleleri genellikle ikinci tekil/çoğul kişi öznesi ile kullanılır.
Olumlu ve olumsuz halleri:

Olumlu

Olumlu Hali aşağıdaki kalıba sahiptir.
Verb (infinitive “to” eki olmadan) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Olumsuz

Olumsuz Hali aşağıdaki kalıba sahiptir.
Don’t + infinitive (“to” eki olmadan).

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Emir verirken
  • Come back!
  • Don’t play on the road!
  • Don’t listen to him!
 2. Talimat verirken
  • Open your book on page 40.
  • Place your bags under the seat.
  • Don’t take off your glasses during the process.
 3. Tavsiye verirken
  • Talk to the doctor. He will understand.
  • Don’t buy this car. It’s too expensive.
  • Don’t speak to them. They are dangerous.
 4. Tabela ve yönlendirmelerde
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Çağrıda/Davette bulunurken
  • See for yourself.
  • Have some cookies.
  • Don´t be afraid to call a nurse.

Use

 Emir kipleri olumlu ve olumsuz yapıda kullanılır. Olumlu yapıda birini motive etmek ya da birine bir şeyi zorla yaptırmak için kullanılır; Olumsuz yapıda ise emir vermek, tavsiyede bulunmak ve bir kişinin bir eylemi yapmasını önlemek için kullanılır.

Emir kiplerini şunlar için kullanırız:

 1. Emir vermek (genelde sonunda ünlem işareti ile);
 2. Talimat vermek
 3. Tavsiyede bulunmak;
 4. Tabela ve yönlendirmelerde kullanılır.
 5. Davet ya da çağrı yapılır(yalnız olumlu yapıda kullanılır).

Summary

 Emir kipleri [imperative] ikinci tekil/çoğul kişi formunda kullanılır (singular ve plural).

 •  Emir kipleri Olumlu Halinde: emir, tavsiye ve talimat vermek için kullanılır. Affirmative imperatives yapısı:  Verb ( “to” eki kullanmadan) + …
 • Emir kipleri Olumsuz Halinde: emir vermek, tavsiyede bulunmak, talimat vermek ve bir kişinin bir eylemi gerçekleştirmesini önlemek amacıyla kullanılır.
  Don’t + infinitive (“to” eki kullanmadan).

Örnek:
— Olumlu:”Buy some food for lunch!
— Olumsuz:”Don’t buy food for lunch!

NOT:Genelde kişi zamirleri cümleden atılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

External link to Emir Kipleri exercises (59).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans