Unit 4.1

Belirsiz Artikeller


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Artikeller [articles], Belirleyiciler [determiners] denilen bir grubun içinde yer alır. Temel olarak iki tür artikel bulunmaktadır:
Belirsiz [indefinite] ve Belirli [definite] .

Belirsiz ve genel kavramlardan bahsederken Belirsiz Artikeller [indefinite articles] kullanılır.

Form

Belirsiz Artikeller  kategorisinde iki adet artikel bulunur ve tekil isimlerden ve sıfatlardan önce gelirler.

Bu artikeller “a/an” olup kelimenin ilk harfine göre hangisinin tercih edileceği belirlenir (kelimenin sesli veya sessiz oluşuna göre).

 • A: Kelime sessiz harfle başlıyorsa a kullanılır (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: Kelime sesli harfle veya telaffuz edilmeyen “h” ile başlıyorsa an kullanılır (a, e, i, o, u).

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Belirsiz Artikeller tekil kelimelerden önce kullanılır. Aşağıda a ile an arasındaki temel farklar yer almaktadır. Genel olarak Belirsiz Artikeller hem yazara hem de konuşana, yabancı olan şeylere (daha önce bahsedilmeyen) işaret ederler. Aynı zamanda mesleklerden bahsederken de kullanılırlar.

Summary

Belirsiz Artikeller [indefinite articles] (“a” ve “an”)  belirsiz kavramlardan veya genel şeylerden bahsederken kullanılan belirleyicilerdir [determiners]. Tekil isimlerden ve sıfatlardan önce gelirler.

 • “A” artikelini bir sonraki kelimenin ilk harfi sessiz ise,
 • “an”  artikelini de bir sonraki kelime sesli harfle başlıyorsa kullanırız.

Örnek:
“There’s a tourism office behind the corner.” = “a” artikeli kullanılmış çünkü bir sonraki kelime “t” (sessiz harf) ile başlıyor.
“There’s an information office behind the corner.” = “an” artikeli kullanılmış çünkü bir sonraki kelimenin ilk harfi olan “i”(sesli bir harf) ile başlıyor.

Bu örneklerde genel olan, daha önce bahsedilmemiş şeylerden bahsedildiği için Belirsiz Artikeller kullanılmıştır.

♦ “The information office around the corner” = Nereden bahsedildiği bilindiği için Belirli Artikel [definite article] (the) kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans