Unit 4.1

Indefinite Articles

Determiners

ArticlesDeterminers denilen bir grubun içinde yer alır. Temel olarak iki tür Article bulunmaktadır: Indefinite ve Definite.

Belirsiz ve genel kavramlardan bahsederken Indefinite Articles kullanılır.

EXTRA: Articles = Artikeller; Determiners = Belirleyiciler.

Indefinite Articles kategorisinde 2 adet Artikel bulunur. Bu Artikeller “a/an” olup kelimenin ilk harfine göre hangisinin tercih edeceği belirlenir (sesli veya sessiz oluşuna göre).

A

Kelime sessiz harfle başlıyorsa a harfi kullanılır (b, c, d, f, g, j, k…).

An

Kelime sesli harfle veya telaffuz edilmeyen “h” ile başlıyorsa an harfi kullanılır (a, e, i, o, u).

  • I am a doctor.
    I am an engineer.
  • She has got a pear.
    She has got an apple.
  • We saw a huge elephant in the street.
    We saw an elephant in the street.

 Indefinite Article tekil kelimelerden önce kullanılır. Aşağıda a ile an arasındaki temel farklar yer almaktadır.

A: Sessiz harflerden önce “a” (b, d, f, r, t, p, g vb.).
An: Sesli harflerden önce “an” kullanılır (a, e, i, o vb.).

Genel olarak Indefinite Articles hem yazara hem de konuşana, yabancı olan şeylere işaret eder ve isim veya sıfattan önce gelir.

Indefinite Articles (“a” ve “an”)  belirsiz kavramlardan veya genel şeylerden bahsederken kullanılan belirleyicilerdir. İsim ve sıfatlardan önce gelirler.

“A” artikelini bir sonraki kelimenin ilk harfi sessiz ise, “an”  artikelini de bir sonraki kelime sesli harfle başlıyorsa kullanırız.

Örneğin:
“There’s a tourism office behind the corner.” = “a” bağlacı kullanılmış çünkü bir sonraki kelime “t” sessizi ile başlıyor.
“There’s an information office behind the corner.” = “an” kullanılmış çünkü bir sonraki kelimenin ilk harfi sesli bir harf olan “i” ile başlıyor.

Bu örneklerde genel olan, daha önce bahsedilmemiş şeylerden bahsedildiği için Indefinite Articles kullanılmıştır.

NOTE: Indefinite Articles sadece tekil isimlerden/sıfatlardan önce kullanılır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book