Unit 4.1

Indefinite Articles


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Članovi [articles] su riječi koje određuju imenice te pripadaju grupi riječi zvanoj determinatori. Postoje dvije vrste članova: neodređeni i određeni.

Neodređene članove [indefinite articles] koristimo za određivanje nespecifičnih stvari ili općih kategorija.

Form

Neodređeni članovi dolaze ispred pridjeva, imenica u jednini ili imenskih fraza.

Postoje dva neodređena člana a/an koje koristimo ovisno o tome da li riječ koja slijedi počinje suglasnikom ili samoglasnikom.

A: kad imenica počinje suglasnikom (bcdfgjk…).

An: kad imenica počinje samoglasnikom (aeiou) ili slovom h kad se ne izgovara.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Neodređeni članovi se koriste za određivanje stvari koje prije nisu bile spomenute, te koje su nepoznate i govorniku i sugovorniku. Upotrebljavaju se samo s brojivim imenicama u jednini. Koristimo ih i kada govorimo o radnim mjestima i zanimanjima.

Summary

Neodređene članove [indefinite articles] koristimo za određivanje nespecifičnih stvari ili općih kategorija. Dolaze ispred imenica u jednini ili ispred pridjeva.

 • A kada imenica ili pridjev počinju samoglasnikom.
 • An kada imenica ili pridjev počinju suglasnikom ili slovom h kad se ne izgovara.

Naprimjer:
— “There’s a tourism office behind the corner.” = Koristimo a ispred riječi koja započinje slovom t- (suglasnik).
— “There’s an information office behind the corner.” = Koristimo an ispred riječi koja započinje slovom i- (samoglasnik).

Neodređeni član koristimo kako bismo izrazili nešto što je općenito i nešto što ranije nije bilo spomenuto.

♦ “The information office behind the corner” = Koristimo određeni član (the) jer nam je tema razgovora već poznata.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca