Unit 4.1

Indefinite Articles


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Članovi [articles] su riječi koje određuju imenice te pripadaju grupi riječi zvanoj determinatori. Postoje dvije vrste članova: neodređeni i određeni.

Neodređene članove [indefinite articles] koristimo za određivanje nespecifičnih stvari ili općih kategorija.

Form

Neodređeni članovi dolaze ispred pridjeva, imenica u jednini ili imenskih fraza.

Postoje dva neodređena člana a/an koje koristimo ovisno o tome da li riječ koja slijedi počinje suglasnikom ili samoglasnikom.

A: kad imenica počinje suglasnikom (bcdfgjk…).

An: kad imenica počinje samoglasnikom (aeiou) ili slovom h kad se ne izgovara.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Neodređeni članovi se koriste za određivanje stvari koje prije nisu bile spomenute, te koje su nepoznate i govorniku i sugovorniku. Upotrebljavaju se samo s brojivim imenicama u jednini. Koristimo ih i kada govorimo o radnim mjestima i zanimanjima.

Summary

Neodređene članove [indefinite articles] koristimo za određivanje nespecifičnih stvari ili općih kategorija. Dolaze ispred imenica u jednini ili ispred pridjeva.

 • A kada imenica ili pridjev počinju samoglasnikom.
 • An kada imenica ili pridjev počinju suglasnikom ili slovom h kad se ne izgovara.

Naprimjer:
— “There’s a tourism office behind the corner.” = Koristimo a ispred riječi koja započinje slovom t- (suglasnik).
— “There’s an information office behind the corner.” = Koristimo an ispred riječi koja započinje slovom i- (samoglasnik).

Neodređeni član koristimo kako bismo izrazili nešto što je općenito i nešto što ranije nije bilo spomenuto.

♦ “The information office behind the corner” = Koristimo određeni član (the) jer nam je tema razgovora već poznata.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca