Unit 6.2

Past Simple of Irregular Verbs


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Jednostavno prošlo vrijeme [past simple] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje radnji i događaja koji su se dogodili u prošlosti.

Mnogi često korišteni glagoli imaju nepravilne [irregular] oblike u perfektu.

Form

Ne postoji čvrsto pravilo o tvorbi nepravilnih glagola u jednostavnom prošlom vremenu.
Najčešće korišteni nepravilni glagoli su:

Verb Past Simple
become became
break broke
bring brought
buy bought
do did
draw drew
drink drank
eat ate
feel felt
find found
go went
have had
hear heard
keep kept
read read
run ran
say said
see saw
teach taught
write wrote

Example

  • I bought a cheap shirt yesterday.
  • He drank a lot last night.
  • They went to the mountains last week.

Use

Past simple nepravilnih glagola koristi se jednako kao i onih pravilnih; razlika je jedino u tvorbi.

Summary

Mnogi glagoli imaju nepravilne oblike u perfektu.

Najčešće korišteni su: become ⇒  becamedo ⇒ didgowenthavehadreadreadsee ⇒ saw

Naprimjer:
— “left my blanket under the tree.” / “I leaved my blanket under the tree.” = Nepravilan glagol leave mijenja svoj oblik u left.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca