Unit 3.2

There is and There are


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

There is/are su izrazi koji se koriste kad želimo potvrditi, negirati ili provjeriti da nešto postoji.

Form

There is/are u rečeničnim konstrukcijama stavljaju subjekt iza glagola. Uobičajeno ih nalazimo u tri oblika:

Affirmative

Imenice u jednini: There is + singular noun/uncountable noun + …
Imenice u množini: There are + plural noun + …

Negative

Imenice u jednini: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Imenice u množini: There are + not + plural noun + …

Skraćeni negativni oblici su: there isn’t/aren’t (isto kao i skraćena forma glagola biti (to be).

Češći izrazi za negativan oblik su there are no/there aren’t ili there are not any/there aren’t any.

Interrogative

Imenice u jednini: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Imenice u množini: Are there + plural noun + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are su izrazi koji se koriste u rečenicama koje žele potvrditi, negirati ili provjeriti da nešto postoji.

Summary

There is/are koristimo kad želimo potvrditi (potvrdni oblik), negirati (negativni oblik) ili provjeriti (upitni oblik) da nešto postoji.

 • Jednina: there is
 • Množina: there are

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “There is a plate on the table.” / “There are plates on the table.“
— Negativni oblik: “There isn’t a plate on the table.” / “There aren’t plates on the table.”
— Upitni oblik: “Is there a plate on the table?“ / “Are there plates on the table?”

Češće korišteni negativni oblici su there is no/there are no.

Naprimjer:
— “There is no plate on the table.”/“There are no plates on the table.”

NAPOMENA: Drugi često korišteni negativni oblici su there are not any.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca