Unit 3.2

There is and There are


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

There is/are su izrazi koji se koriste kad želimo potvrditi, negirati ili provjeriti da nešto postoji.

Form

There is/are u rečeničnim konstrukcijama stavljaju subjekt iza glagola. Uobičajeno ih nalazimo u tri oblika:

Affirmative

Imenice u jednini: There is + singular noun/uncountable noun + …
Imenice u množini: There are + plural noun + …

Negative

Imenice u jednini: There is + not + singular noun/uncountable noun + …
Imenice u množini: There are + not + plural noun + …

Skraćeni negativni oblici su: there isn’t/aren’t (isto kao i skraćena forma glagola biti (to be).

Češći izrazi za negativan oblik su there are no/there aren’t ili there are not any/there aren’t any.

Interrogative

Imenice u jednini: Is there + singular noun/uncountable noun + …?
Imenice u množini: Are there + plural noun + …?

Example

 • There is
  • There is a cat in the garden.
  • There is not a cat in the garden.
   There isn’t a cat in the garden.
  • Is there a cat in the garden?
 • There are
  • There are ten cats in the garden.
  • There are not ten cats in the garden.
   There aren’t ten cats in the garden.
  • Are there ten cats in the garden?

Use

There is/are su izrazi koji se koriste u rečenicama koje žele potvrditi, negirati ili provjeriti da nešto postoji.

Summary

There is/are koristimo kad želimo potvrditi (potvrdni oblik), negirati (negativni oblik) ili provjeriti (upitni oblik) da nešto postoji.

 • Jednina: there is
 • Množina: there are

Naprimjer:
— Potvrdni oblik: “There is a plate on the table.” / “There are plates on the table.“
— Negativni oblik: “There isn’t a plate on the table.” / “There aren’t plates on the table.”
— Upitni oblik: “Is there a plate on the table?“ / “Are there plates on the table?”

Češće korišteni negativni oblici su there is no/there are no.

Naprimjer:
— “There is no plate on the table.”/“There are no plates on the table.”

NAPOMENA: Drugi često korišteni negativni oblici su there are not any.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca