Unit 4.2

Have and Have got Interrogative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Glagol have/have got je glagol koji se koristi za izricanje posjedovanja, veza, bolesti i općih karakteristika ljudi i stvari.

upitnom obliku, glagol postavlja pitanje o posjedovanju nečega.

Form

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] glagola have i have got glasi:

To Have

Struktura u upitnom obliku:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: u upitnom obliku treće lice jednine mijenja se iz do u does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To Have Got

Struktura u upitnom obliku:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: u upitnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? i Have I got…? se koriste kada želimo pitati posjeduje li netko nekog/nešto. Koriste se i za izricanje veza, bolesti te općih osobina ljudi ili stvari. Ipak, nisu potpuno zamjenjivi jedan s drugim.

 • To have
  • Može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti se za izricanje prezenta, perfekta i futura.
 • To have got
  • Ne može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti za izricanje prezenta.

Summary

Glagol have/have got u upitnom obliku postavlja pitanje o stanjima kao što su posjedovanje, veze, bolesti i karakteristike subjekta. Ipak, ne možemo u potpunosti koristiti jedan umjesto drugog.

 • Have se može koristiti za izricanje radnje u perfektu, prezentu i futuru. Struktura:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does za treće lice jednine)
 • Have got se ne može koristiti za izricanje radnje, ali se može koristiti u prezentu. Struktura:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has za treće lice jednine)

Na primjer:
— “Do I have a shy personality?” / “Have I got a shy personality?“ = Koristimo have jer opisujemo radnju.
— “Have I got a car?” = Koristimo have got jer pitamo o posjedovanju nečega u prezentu.

NAPOMENA: Glagol have se koristi i kao pomoćni glagol za izricanje radnje u pojedinim glagolskim vremenima. Glagol have got se ne može koristiti na taj način.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca