- English Grammar A1 Level for Croatian speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-hr -

Have and Have got Interrogative

Introduction

Glagol have/have got je glagol koji se koristi za izricanje posjedovanja, veza, bolesti i općih karakteristika ljudi i stvari.

upitnom obliku, glagol postavlja pitanje o posjedovanju nečega.

Form

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] glagola have i have got glasi:

To Have

Struktura u upitnom obliku:
Do/Does + subject + have + object + …?

 • Do/does: u upitnom obliku treće lice jednine mijenja se iz do u does.
Do/Does Subject have Question Mark
Do I have ?
Do you have ?
Does he have ?
Does she have ?
Does it have ?
Do we have ?
Do you have ?
Do they have ?

To Have Got

Struktura u upitnom obliku:
Have/Has + subject + got + object + …?

 • Have/has: u upitnom obliku treće lice jednine mijenja se iz have u has.
Have/Has Subject Got Question Mark
Have I got ?
Have you got ?
Has he got ?
Has she got ?
Has it got ?
Have we got ?
Have you got ?
Have they got ?

Example

To have

 • Do you have lunch at 2 p.m.?
 • Did she have two dogs?; does she have two dogs?; will she have two dogs?

To have got

 • Have you got lunch at 2 p.m.?
 • Had she got two dogs?; has she got two dogs?; will she have got two dogs?

Use

Do I have…? i Have I got…? se koriste kada želimo pitati posjeduje li netko nekog/nešto. Koriste se i za izricanje veza, bolesti te općih osobina ljudi ili stvari. Ipak, nisu potpuno zamjenjivi jedan s drugim.

 • To have
  • Može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti se za izricanje prezenta, perfekta i futura.
 • To have got
  • Ne može se koristiti za izricanje radnje;
  • Može se koristiti za izricanje prezenta.

Summary

Glagol have/have got u upitnom obliku postavlja pitanje o stanjima kao što su posjedovanje, veze, bolesti i karakteristike subjekta. Ipak, ne možemo u potpunosti koristiti jedan umjesto drugog.

 • Have se može koristiti za izricanje radnje u perfektu, prezentu i futuru. Struktura:
  Do/Does + subject + have + object + …? (does za treće lice jednine)
 • Have got se ne može koristiti za izricanje radnje, ali se može koristiti u prezentu. Struktura:
  Have/Has + subject + got + object + …? (has za treće lice jednine)

Na primjer:
— “Do I have a shy personality?” / “Have I got a shy personality?“ = Koristimo have jer opisujemo radnju.
— “Have I got a car?” = Koristimo have got jer pitamo o posjedovanju nečega u prezentu.

NAPOMENA: Glagol have se koristi i kao pomoćni glagol za izricanje radnje u pojedinim glagolskim vremenima. Glagol have got se ne može koristiti na taj način.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.