Unit 9.1

Demonstrative Adjectives


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pridjevi [adjectives] su determinatori s dva moguća položaja unutar rečenice. Koristimo ih za opisivanje osobe ili stvari.

Pokazni pridjevi [demonstrative adjectives] se koriste za određivanje i opisivanje položaja nekog objekta u prostoru.

Form

Pokazni pridjevi dolaze prije imenice koju opisuju. Članovi i drugi determinatori se ne koriste ispred pokaznih pridjeva.

Pokazni pridjevi su:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blizu

  • This car belongs to my father (jednina).
  • These shoes are too big for me (množina).

Daleko

  • That boy is from Turkey (jednina).
  • Those boxes over there are very heavy (množina).

Use

Pokazni pridjevi se koriste za određivanje i izricanje položaja nekog objekta u prostoru u odnosu na udaljenost od govornika.

  • Blizu: koristimo this (jednina) i these (množina) za stvari i osobe koje su blizu govorniku (ovdje).
  • Daleko: koristimo that (jednina) i those (množina) za stvari i osobe koje su daleko od govornika (tamo).

NAPOMENA: Pokazni pridjevi zapravo su determinatori, ali u rječnicima i gramatičkim priručnicima često se spominju kao pridjevi.

Summary

Pokazni pridjevi [demonstrative adjectives] dolaze ispred imenica, kako bi definirali položaj objekta u prostoru u odnosu na udaljenost od govornika.

  • Blizu: za imenice u jednini this, za imenice u množini these.
  • Daleko: za imenice u jednini that, za imenice u množini those.

Naprimjer:
— “This apple pie seems delicious!” = Pita od jabuka je blizu govornika.
— “These apples are delicious!” = Jabuke su blizu govornika.
— “That apple pie seems delicious!” = Pita od jabuka je daleko od govornika.
— “Those apples look delicious!” = Jabuke su daleko od govornika.

Nemojte miješati pokazne pridjeve s pokaznim zamjenicama koje dolaze umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje. Iako imaju isti oblik, razlikuju se po ulogama u rečenici.

Naprimjer:
— “This apple pie seems delicious!” = Koristimo pridjev this za određivanje udaljenosti pite od jabuke te za opisivanje imenice.
♦ “This seems delicious!” = Koristimo zamjenicu this za određivanje udaljenosti od nečega te za izbjegavanje ponavljanja iste imenice.

NAPOMENA: Ispred pokaznih pridjeva ne koristimo članove i determinatore jer su oni sami već neka vrsta determinatora.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca