Unit 9.1

Demonstrative Adjectives


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Pridjevi [adjectives] su determinatori s dva moguća položaja unutar rečenice. Koristimo ih za opisivanje osobe ili stvari.

Pokazni pridjevi [demonstrative adjectives] se koriste za određivanje i opisivanje položaja nekog objekta u prostoru.

Form

Pokazni pridjevi dolaze prije imenice koju opisuju. Članovi i drugi determinatori se ne koriste ispred pokaznih pridjeva.

Pokazni pridjevi su:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blizu

  • This car belongs to my father (jednina).
  • These shoes are too big for me (množina).

Daleko

  • That boy is from Turkey (jednina).
  • Those boxes over there are very heavy (množina).

Use

Pokazni pridjevi se koriste za određivanje i izricanje položaja nekog objekta u prostoru u odnosu na udaljenost od govornika.

  • Blizu: koristimo this (jednina) i these (množina) za stvari i osobe koje su blizu govorniku (ovdje).
  • Daleko: koristimo that (jednina) i those (množina) za stvari i osobe koje su daleko od govornika (tamo).

NAPOMENA: Pokazni pridjevi zapravo su determinatori, ali u rječnicima i gramatičkim priručnicima često se spominju kao pridjevi.

Summary

Pokazni pridjevi [demonstrative adjectives] dolaze ispred imenica, kako bi definirali položaj objekta u prostoru u odnosu na udaljenost od govornika.

  • Blizu: za imenice u jednini this, za imenice u množini these.
  • Daleko: za imenice u jednini that, za imenice u množini those.

Naprimjer:
— “This apple pie seems delicious!” = Pita od jabuka je blizu govornika.
— “These apples are delicious!” = Jabuke su blizu govornika.
— “That apple pie seems delicious!” = Pita od jabuka je daleko od govornika.
— “Those apples look delicious!” = Jabuke su daleko od govornika.

Nemojte miješati pokazne pridjeve s pokaznim zamjenicama koje dolaze umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje. Iako imaju isti oblik, razlikuju se po ulogama u rečenici.

Naprimjer:
— “This apple pie seems delicious!” = Koristimo pridjev this za određivanje udaljenosti pite od jabuke te za opisivanje imenice.
♦ “This seems delicious!” = Koristimo zamjenicu this za određivanje udaljenosti od nečega te za izbjegavanje ponavljanja iste imenice.

NAPOMENA: Ispred pokaznih pridjeva ne koristimo članove i determinatore jer su oni sami već neka vrsta determinatora.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca