Unit 10.2

Like, Love, Hate


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Glagoli love/like/hate se koriste za izricanje pozitivnih (love ili like) ili negativnih (hate) osjećaja prema nečemu.

Form

Glagoli love/like/hate mogu se pronaći u dvije različite strukture koje se razlikuju u tvorbi i imaju malo drugačije značenje.
Love/like/hate + gerund [verb + -ing] + …
Love/like/hate + infinitive [to + verb] + …

Nakon hatelove češće se koristi -ing oblik glagola nego infinitiv.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Love/like/hate se koriste za izricanje naših sklonosti i ukusa u pozitivnom i negativnom smislu.

 • Love: intenzivna emocija naklonosti prema osobi ili predmetu;
 • Like: pozitivan osjećaj, želja ili sklonost;
 • Hate: ne voljeti (nekoga ili nešto) intenzivno.

Nakon glagola može se koristiti:

 • Gerundiv: za naglašavanje radnje;
 • Infinitiv: za naglašavanje rezultata radnje.

Summary

Glagole love/like/hate koristimo za opisivanje nečega što volimo ili ne volimo kako bismo izrazili naše sklonosti ili ukuse.

Strukture:
Love/like/hate + gerund [verb + -ing] + …
Love/like/hate + to-infinitive [to + verb] + …

Naprimjer:
— “love going to the beach.” / “love to go to the beach.” = Intenzivna pozitivna emocija ili naklonost.
— “like going to the beach.” / “like to go to the beach.” = Aktivnost u kojoj subjekt uživa.
— “hate going to the beach.” / “hate to go to the beach.” = Ne-sviđanje.

Prva rečenica s gerundivom naglašava radnju ili iskustvo. Druga, s to-infinitivom više je usmjerena na rezultat radnje ili događaja.

NAPOMENA: Kad koristimo ove glagole, nakon njih dolazi ili gerundiv ili infinitiv (iako imaju različite strukture, jednaki su u značenju).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca