Unit 10.2

Like, Love, Hate


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Glagoli love/like/hate se koriste za izricanje pozitivnih (love ili like) ili negativnih (hate) osjećaja prema nečemu.

Form

Glagoli love/like/hate mogu se pronaći u dvije različite strukture koje se razlikuju u tvorbi i imaju malo drugačije značenje.
Love/like/hate + gerund [verb + -ing] + …
Love/like/hate + infinitive [to + verb] + …

Nakon hatelove češće se koristi -ing oblik glagola nego infinitiv.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Love/like/hate se koriste za izricanje naših sklonosti i ukusa u pozitivnom i negativnom smislu.

 • Love: intenzivna emocija naklonosti prema osobi ili predmetu;
 • Like: pozitivan osjećaj, želja ili sklonost;
 • Hate: ne voljeti (nekoga ili nešto) intenzivno.

Nakon glagola može se koristiti:

 • Gerundiv: za naglašavanje radnje;
 • Infinitiv: za naglašavanje rezultata radnje.

Summary

Glagole love/like/hate koristimo za opisivanje nečega što volimo ili ne volimo kako bismo izrazili naše sklonosti ili ukuse.

Strukture:
Love/like/hate + gerund [verb + -ing] + …
Love/like/hate + to-infinitive [to + verb] + …

Naprimjer:
— “love going to the beach.” / “love to go to the beach.” = Intenzivna pozitivna emocija ili naklonost.
— “like going to the beach.” / “like to go to the beach.” = Aktivnost u kojoj subjekt uživa.
— “hate going to the beach.” / “hate to go to the beach.” = Ne-sviđanje.

Prva rečenica s gerundivom naglašava radnju ili iskustvo. Druga, s to-infinitivom više je usmjerena na rezultat radnje ili događaja.

NAPOMENA: Kad koristimo ove glagole, nakon njih dolazi ili gerundiv ili infinitiv (iako imaju različite strukture, jednaki su u značenju).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca