Unit 9.2

Demonstrative Pronouns


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zamjenice [pronouns] su riječi koje se koriste umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Pokazne zamjenice [demonstrative pronouns] su determinatori koji se koriste umjesto imenica za izricanje položaja nečega u odnosu na udaljenost od govornika.

Form

Pokazne zamjenice koriste se umjesto imenice. Članovi i drugi determinatori se ne koriste ispred zamjenica.

Pokazne zamjenice su:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blizu

  • This is very nice.
  • This is the restaurant I like.
  • These are very nice.
  • These are expensive clothes.

Daleko

  • That is very nice.
  • That smells amazing.
  • Those are very nice.
  • Those are cheap afternoon snacks.

Use

Pokazne zamjenice se koriste umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Blizu: koristimo this (jednina) i these (množina) za stvari i osobe koje su blizu govornika (ovdje).

Daleko: koristimo that (jednina) i those (množina) za stvari i osobe koje su daleko (tamo).

 

Summary

Pokazne zamjenice [demonstrative pronouns] koriste se umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje. Njima se određuje položaj nečega u odnosu na udaljenost od govornika.

  • Blizu: za imenice u jednini this, za imenice u množini these.
  • Daleko: za imenice u jednini that, za imenice u množini those.

Naprimjer:
— “This is very nice.” = Stvar je blizu govornika.
— “These are very nice.” = Stvari su blizu govornika.
— “That is very nice.” = Stvar je daleko od govornika.
— “Those are very nice.” = Stvari su daleko od govornika.

Nemojte mješati pokazne zamjenicepokaznim pridjevima. Oni dolaze ispred imenica u istom obliku, ali imaju različite uloge u rečenici.

Naprimjer
— “This is very nice.” = Koristimo zamjenicu this za određivanje udaljenosti od nečega te umjesto imenice.
♦ “This shirt is very nice.” = Koristimo pridjev this za određivanje udaljenosti imenice te za opisivanje imenice.

NAPOMENA: Ispred zamjenica ne koristimo determinatore.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca