Unit 9.2

Parodomieji Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai, vartojami tam, kad išvengti daiktavardžio pasikartojimo.

Parodomieji įvardžiai [demonstrative pronouns] yra vartojami vietoj daiktavardžių, kad nurodytume daiktus ir nustatytumėme jų padėtį bei atstumą nuo kalbančiojo.

Parodomieji įvardžiai vartojami išvengti daiktavardžių pasikartojimo. Mes nevartojame artikelių ar kitų determinantų prieš įvardžius. Jie yra:

SingularPlural
NearThisThese
FarThatThose
 • Arti
  • This is very nice.
  • This is the restaurant I like.
  • These are very nice.
  • These are expensive clothes.
 • Toli
  • That is very nice.
  • That smells amazing.
  • Those are very nice.
  • Those are cheap afternoon snacks.

Parodomieji įvardžiai vartojami vietoj daiktavardžio ir tam, kad išvengti pasikartojimo.

Arti: vartojame this (vienaskaita) ir these (daugiskaita) daiktams ir žmonėms, kurie yra arti kalbančiojo (čia).

Toli: vartojame that (vienaskaita) ir those (daugiskaita) daiktams ir žmonėms, kurie yra toli kalbančiojo (ten).

Parodomieji įvardžiai [demonstrative pronouns] vartojami vietoj daiktavardžių, kad išvengti pasikartojimų bei nurodyti daiktus ir nustatyti jų padėtį bei atstumą nuo kalbančiojo:

 • Arti: vienaskaitos daiktavardžiams this, daugiskaitos daiktavardžiams these.
 • Toli: vienaskaitos daiktavardžiams that, daugiskaitos daiktavardžiams those.

Pavyzdžiui:
— „This is very nice.“ = Daiktas yra arti kalbančiojo.
— „These are very nice.“ = Daiktai yra arti kalbančiojo.
— „That is very nice.“ = Daiktas yra toli nuo kalbančiojo.
— „Those are very nice.“ = Daiktai yra toli nuo kalbančiojo.

Nesupainiokite parodomųjų įvardžių su parodomaisiais būdvardžiais, kurie eina prieš daiktavardį. Jie turi tokias pačias formas, tačiau atlieka skirtingas funkcijas sakinyje.

Pavyzdžiui:
— „This is very nice.“ = Vartojame įvardį this parodyti kažko atstumą ir išvengti daiktavardžio pasikartojimo.
♦ „This shirt is very nice.“ = Vartojame būdvardį this parodyti marškinėlių atstumą ir pristatyti daiktavardį.

NOTE: Nevartojame determinantų prieš įvardžius.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book