Unit 9.2

Parodomieji Įvardžiai

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Parodomieji įvardžiai [demonstrative pronouns] yra determinantai naudojami vietoje daiktavardžių, nurodant jų poziją ir atstumą nuo kalbančiojo.

Form

Parodomieji įvardžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo. Nenaudojame artikelių ar kitų determinantų prieš įvardžius.

Parodomieji įvardžiai yra:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Far

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap afternoon snacks.

Use

Parodomieji įvardžiai naudojami vietoje daiktavardžio, siekiant išvengti pasikartojimo.

 • Near: daiktams ir žmonėms, esantiems arti (čia) kalbančiojo, apibūdinti naudojame this (vienaskaita) ir these (daugiskaita)
 • Far: daiktams ir žmonėms, esantiems toli (ten), apibūdinti naudojame that (vienskaita) ir those (daugiskaita).

Summary

Parodomieji įvardžiai [demonstrative pronouns] yra naudojami vietoje daiktavardžių, siekiant išvengti pasikartojimų ir nurodant objektų poziciją bei atstumą nuo kalbančiojo.

Yra du tipai parodomųjų įvardžių, nurodančių atstumą tarp objekto ir kalbančiojo::

 • Kai objektas yra arti, naudojame this (vienaskaita) ir these (daugiskaita).
 • Kai objektas yra toli, naudojame that (vienaskaita) ir those (daugiskaita).

Pavyzdžiui:
— „This is very nice.“ = Daiktas yra arti kalbančiojo.
— „These are very nice.“ = Daiktai yra arti kalbančiojo.
— „That is very nice.“ = Daiktas yra toli nuo kalbančiojo.
— „Those are very nice.“ = Daiktai yra toli nuo kalbančiojo.

Nepainiokime parodomųjų įvardžių su parodomaisiais būdvardžiais, kurie eina prieš daiktavardį. Jie turi tokias pačias formas, tačiau atlieka skirtingas funkcijas sakinyje.

Pavyzdžiui:
— „This is very nice.“ = Naudojame parodomąjį įvardį this nurodydami tam tikrą kieno nors atstumą ir išvengdami daiktavardžio pasikartojimo sakinyje.
♦ „This shirt is very nice.“ = Naudojame parodomąjį būdvardį this nurodydami atstumą tarp marškinėlių ir kalbančiojo atstumą bei taip pristatydami daiktavardį.

PASTABA: Nenaudojame determinantų prieš įvardžius.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


License