Unit 9.2

Parodomieji Įvardžiai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Parodomieji įvardžiai [demonstrative pronouns] yra determinantai naudojami vietoje daiktavardžių, nurodant jų poziją ir atstumą nuo kalbančiojo.

Form

Parodomieji įvardžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo. Nenaudojame artikelių ar kitų determinantų prieš įvardžius.

Parodomieji įvardžiai yra:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Near

 • This is very nice.
 • This is the restaurant I like.
 • These are very nice.
 • These are expensive clothes.

Far

 • That is very nice.
 • That smells amazing.
 • Those are very nice.
 • Those are cheap afternoon snacks.

Use

Parodomieji įvardžiai naudojami vietoje daiktavardžio, siekiant išvengti pasikartojimo.

 • Near: daiktams ir žmonėms, esantiems arti (čia) kalbančiojo, apibūdinti naudojame this (vienaskaita) ir these (daugiskaita)
 • Far: daiktams ir žmonėms, esantiems toli (ten), apibūdinti naudojame that (vienskaita) ir those (daugiskaita).

Summary

Parodomieji įvardžiai [demonstrative pronouns] yra naudojami vietoje daiktavardžių, siekiant išvengti pasikartojimų ir nurodant objektų poziciją bei atstumą nuo kalbančiojo.

Yra du tipai parodomųjų įvardžių, nurodančių atstumą tarp objekto ir kalbančiojo::

 • Kai objektas yra arti, naudojame this (vienaskaita) ir these (daugiskaita).
 • Kai objektas yra toli, naudojame that (vienaskaita) ir those (daugiskaita).

Pavyzdžiui:
— „This is very nice.“ = Daiktas yra arti kalbančiojo.
— „These are very nice.“ = Daiktai yra arti kalbančiojo.
— „That is very nice.“ = Daiktas yra toli nuo kalbančiojo.
— „Those are very nice.“ = Daiktai yra toli nuo kalbančiojo.

Nepainiokime parodomųjų įvardžių su parodomaisiais būdvardžiais, kurie eina prieš daiktavardį. Jie turi tokias pačias formas, tačiau atlieka skirtingas funkcijas sakinyje.

Pavyzdžiui:
— „This is very nice.“ = Naudojame parodomąjį įvardį this nurodydami tam tikrą kieno nors atstumą ir išvengdami daiktavardžio pasikartojimo sakinyje.
♦ „This shirt is very nice.“ = Naudojame parodomąjį būdvardį this nurodydami atstumą tarp marškinėlių ir kalbančiojo atstumą bei taip pristatydami daiktavardį.

PASTABA: Nenaudojame determinantų prieš įvardžius.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License