Unit 2.1

Daiktavardžių Moteriškosios giminės daryba


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Daiktavardžiai [nouns] nurodo asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar savybę.

Moteriškąją giminę  [feminine gender] sudarome iš vyriškosios giminės daiktavardžio, kai žmogus, apie kurį kalbame yra moteris.

Form

Moteriškoji giminė gali būti sudaroma iš vyriškosios giminės daiktavardžių, pridedant priesagą. Yra įvairių moteriškosios giminės daiktavardžių darybos būdų:

Taisyklingi daiktavardžiai

Moteriškąją giminę daugeliu atvejų gauname pridėję -ess prie vyriškosios giminės daiktavardžio.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

Netaisyklingi daiktavardžiai

Keletas dažniausiai pasitaikančių atvejų:

  • Daiktavardžiai, turintys priesagą –tor ar –ter: šias priesagas keičiame į –tr ir pridedame –ess;
Masculine Femenine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • Daiktavardžiai, turintys priesagą –e: pridedame-ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • Daiktavardžiai su priesaga, turintys kirčiuotą balsį ir po jo einantį priebalsį: padvigubiname priebalsį ir pridedame –ess.
Masculine Femenine
God Godess

Example

Taisyklingi daiktavardžiai

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

Netaisyklingi daiktavardžiai

Daiktavardžiai su priesagomis -tor ar -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

Daiktavardžiai su priesaga -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

Daiktavardžiai su priesaga, turinčia kirčiuotą balsį ir po jo einantį priebalsį

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

Naudojame moteriškosios giminės daiktavardžius, kai žmogus, apie kurį kalbame yra moteris ir tuomet, kai tas daiktavardis turi moteriškosios giminės formą.

Visgi yra išimčių ir netaisyklingų daiktavardžių, kuriuos reikia išmokti mintinai.

Summary

Moteriškąją giminę [feminine gender] galime sudaryti  iš vyriškosios giminės daiktavardžių. Dažniausiai tai padarome tiesiog pridėję priesagą -ess.

Pavyzdžiui:
— „Lion“ ⇒ „Lioness“ = Daiktavardžio pabaigoje pridedame -ess.

Vis dėlto yra keletas moteriškosios giminės [feminine gender] netaisyklingų daiktavardžių [irregularities] darybos atvejų, kurie priklauso nuo daiktavardžio galūnės.

Pavyzdžiui:
— Priesagas -tor ar -ter keičiame  į-tr ir pridedame -ess: „Conductor„⇒ „Conductress„.
— Prie priesagos -e pridedame -ss:  „Prince“ ⇒ „Princess„.
— Priesaga su kirčiuotu balsiu + priebalsiu: padvigubiname priebalsį -d ir pridedame -ess: “God” ⇒ “Goddess“.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License