Unit 0

Asmeniniai Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] vartojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] pakeičia veiksnį sakinyje, kuriuo žymimas daiktas arba asmuo.

Asmeniniai įvardžiai kaitomi skaičiais (vienaskaita, daugiskaita) bei giminėmis (moteriškoji, vyriškoji, neutrali).

Asmeniniai įvardžiai sakinyje yra vartojami prieš veiksmažodžius.

SubjectPersonNumberGender
I1st personsing.
You2nd personsing.
He3rd personsing.masculine
She3rd personsing.feminine
It3rd personsing.neutral*
We1st personplur.
You2nd personplur.
They3rd personplur.

* (daiktas/gyvūnas)

 1. Asmeniniai įvardžiai naudojami kaip veiksniai
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Vartojami pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Netaikoma pirmajam vienaskaitos asmeniui.

Asmeniniai įvardžiai yra vartojami:

 1. Kaip veiksnys;
 2. Pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] vartojami kaip veiksnys ar siekiant pakeisti daiktavardį, kuris buvo paminėtas anksčiau, ir taip  išvengti pasikartojimų. Jie kaitomi gimine bei skaičiumi ir naudojami prieš veiksmažodžius.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] yra: I, you, he, she, it, we, you, they.

Pavyzdžiui:
— “I am tall.” = I nurodo kalbantįjį.
— “He is tall.” = He nurodo vieną konkretų berniuką.
— “They are tall.” = They nurodo konkrečius žmones.

PASTABA: negalime naudoti vienaskaitos pirmojo asmens įvardžio (I), norėdami pakeisti daiktavardį sakinyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip tai vartojama kontekste.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book