Unit 0

Asmeniniai Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] vartojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] pakeičia daiktą arba asmenį sakinyje.

Mes atskiriame asmeninius įvardžius pagal numerį (vienaskaita, daugiskaita) bei giminę (moteriška, vyriška, neutrali)

Asmeniniai įvardžiai sakinyje yra vartojami prieš veiksmažodžius.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (objektas/gyvūnas)

 1. Asmeniniai įvardžiai
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Vartojami pakeisti daiktą ar asmenį sakinyje bei išvengti pasikartojimų.
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Netaikoma pirmajam vienaskaitos asmeniui.

Asmeniniai įvardžiai yra įvardžiai vartojami:

 1. Kaip veiksmažodžio subjektas;
 2. Pakeičiant daiktavardinės frazės subjektą bei išvengiant pasikartojimo.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] vartojami kaip veiksmažodžio subjektas, ar pakeičiant daiktavardinės frazės subjektą, kuris buvo paminėtas anksčiau bei išvengiant pasikartojimo. Jie skiriasi gimine bei skaičiumi ir eina prieš veiksmažodį.

Jie yra: I, you, he, she, it, we, you, they.

Pavyzdžiui:
— “I am tall.” = I nurodo kalbantįjį.
— “He is tall.” = He nurodo tam tikrą berniuką.
— “They are tall.” = They nurodo tam tikrą žmonių grupę.

NOTE: jei norite vartoti asmeninius įvardžius kaip pakaitą, su vienaskaitos pirmu asmeniu (I) to padaryti negalima.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book