Unit 0

Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Asmeniniai įvardžiai (vardininko linksnio) [subject pronouns] pakeičia veiksnį sakinyje, kuriuo žymimas daiktas arba asmuo.

Form

Asmeniniai įvardžiai kaitomi skaičiais (vienaskaita, daugiskaita) bei giminėmis (moteriškoji, vyriškoji, neutrali).

Asmeniniai įvardžiai sakinyje eina prieš veiksmažodžius.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (daiktas/gyvūnas)

Example

 1. Asmeniniai įvardžiai naudojami kaip veiksniai
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Naudojami pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Netaikoma pirmajam vienaskaitos asmeniui.

Use

Asmeniniai įvardžiai, turintys vardininko linksnį, yra naudojami:

 1. Kaip veiksnys;
 2. Pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų.

Summary

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] funkcionuoja kaip veiksnys ir pakeičia anksčiau minėtą daiktavardį. Taip sakinyje išvengiame  pasikartojimų. Jie kaitomi gimine bei skaičiumi ir naudojami prieš veiksmažodžius.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] yra: I, you, he, she, it, we, you, they.

Pavyzdžiui:
— “I am tall.” = I nurodo kalbantįjį.
— “He is tall.” = He nurodo vieną konkretų berniuką.
— “They are tall.” = They nurodo konkrečius žmones.

PASTABA: negalime naudoti vienaskaitos pirmojo asmens įvardžio (I), norėdami pakeisti daiktavardį sakinyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License