Unit 0

Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Asmeniniai įvardžiai (vardininko linksnio) [subject pronouns] pakeičia veiksnį sakinyje, kuriuo žymimas daiktas arba asmuo.

Form

Asmeniniai įvardžiai kaitomi skaičiais (vienaskaita, daugiskaita) bei giminėmis (moteriškoji, vyriškoji, neutrali).

Asmeniniai įvardžiai sakinyje eina prieš veiksmažodžius.

SubjectPersonNumberGender
I1st personsing.
You2nd personsing.
He3rd personsing.masculine
She3rd personsing.feminine
It3rd personsing.neutral*
We1st personplur.
You2nd personplur.
They3rd personplur.

* (daiktas/gyvūnas)

Example

 1. Asmeniniai įvardžiai naudojami kaip veiksniai
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Naudojami pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Netaikoma pirmajam vienaskaitos asmeniui.

Use

Asmeniniai įvardžiai, turintys vardininko linksnį, yra naudojami:

 1. Kaip veiksnys;
 2. Pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų.

Summary

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] funkcionuoja kaip veiksnys ir pakeičia anksčiau minėtą daiktavardį. Taip sakinyje išvengiame  pasikartojimų. Jie kaitomi gimine bei skaičiumi ir naudojami prieš veiksmažodžius.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] yra: I, you, he, she, it, we, you, they.

Pavyzdžiui:
— “I am tall.” = I nurodo kalbantįjį.
— “He is tall.” = He nurodo vieną konkretų berniuką.
— “They are tall.” = They nurodo konkrečius žmones.

PASTABA: negalime naudoti vienaskaitos pirmojo asmens įvardžio (I), norėdami pakeisti daiktavardį sakinyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book