Unit 0

Asmeniniai Įvardžiai (vardininkas)


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Įvardžiai [pronouns] yra žodžiai naudojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo sakinyje.

Asmeniniai įvardžiai (vardininko linksnio) [subject pronouns] pakeičia veiksnį sakinyje, kuriuo žymimas daiktas arba asmuo.

Form

Asmeniniai įvardžiai kaitomi skaičiais (vienaskaita, daugiskaita) bei giminėmis (moteriškoji, vyriškoji, neutrali).

Asmeniniai įvardžiai sakinyje eina prieš veiksmažodžius.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (daiktas/gyvūnas)

Example

 1. Asmeniniai įvardžiai naudojami kaip veiksniai
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Naudojami pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Netaikoma pirmajam vienaskaitos asmeniui.

Use

Asmeniniai įvardžiai, turintys vardininko linksnį, yra naudojami:

 1. Kaip veiksnys;
 2. Pakeisti daiktavardį sakinyje bei išvengti pasikartojimų.

Summary

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] funkcionuoja kaip veiksnys ir pakeičia anksčiau minėtą daiktavardį. Taip sakinyje išvengiame  pasikartojimų. Jie kaitomi gimine bei skaičiumi ir naudojami prieš veiksmažodžius.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] yra: I, you, he, she, it, we, you, they.

Pavyzdžiui:
— “I am tall.” = I nurodo kalbantįjį.
— “He is tall.” = He nurodo vieną konkretų berniuką.
— “They are tall.” = They nurodo konkrečius žmones.

PASTABA: negalime naudoti vienaskaitos pirmojo asmens įvardžio (I), norėdami pakeisti daiktavardį sakinyje.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

License