Unit 0


Asmeniniai Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] vartojami siekiant išvengti daiktavardžių pasikartojimo.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] pakeičia daiktą arba asmenį sakinyje.

Mes atskiriame asmeninius įvardžius pagal numerį (vienaskaita, daugiskaita) bei giminę (moteriška, vyriška, neutrali)

Asmeniniai įvardžiai sakinyje yra vartojami prieš veiksmažodžius.

SubjectPersonNumberGender
I1st personsing.
You2nd personsing.
He3rd personsing.masculine
She3rd personsing.feminine
It3rd personsing.neutral*
We1st personplur.
You2nd personplur.
They3rd personplur.

* (objektas/gyvūnas)

 1. Asmeniniai įvardžiai
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Vartojami pakeisti daiktą ar asmenį sakinyje bei išvengti pasikartojimų.
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Netaikoma pirmajam vienaskaitos asmeniui.

Asmeniniai įvardžiai yra įvardžiai vartojami:

 1. Kaip veiksmažodžio subjektas;
 2. Pakeičiant daiktavardinės frazės subjektą bei išvengiant pasikartojimo.

Asmeniniai įvardžiai [subject pronouns] vartojami kaip veiksmažodžio subjektas, ar pakeičiant daiktavardinės frazės subjektą, kuris buvo paminėtas anksčiau bei išvengiant pasikartojimo. Jie skiriasi gimine bei skaičiumi ir eina prieš veiksmažodį.

Jie yra: I, you, he, she, it, we, you, they.

Pavyzdžiui:
— “I am tall.” = I nurodo kalbantįjį.
— “He is tall.” = He nurodo tam tikrą berniuką.
— “They are tall.” = They nurodo tam tikrą žmonių grupę.

NOTE: jei norite vartoti asmeninius įvardžius kaip pakaitą, su vienaskaitos pirmu asmeniu (I) to padaryti negalima.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book