Unit 1.2

Esamojo Paprastojo Laiko (Present Simple) Teigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis paprastasis laikas (Present Simple) – tai laikas naudojamas išreikšti nuolatines, reguliariai besikartojančias situacijas ir įvykius.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Esamojo paprastojo laiko (Present Simple) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + verb + …

 • Vienaskaitos trečiajam asmeniui pridedame galūnę -s veiksmažodžio pabaigoje. Išimtys:
  • Veiksmažodžiams su priesagomis -ch, -s, -sh, -x, -z pridedame galūnę -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Veiksmažodžiams, kurie pasibaigia priebalsiu -y, pakeičiame -y į -i- ir pridedame galūnę -es (cry ⇒ cries);
  • Netaisyklingiems veiksmažodžiams, tokiems kaip do, go, be ir have, netaikome jokių taisyklių: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. Užbaigti veiksmai kalbamuoju metu
  • The taxi driver disappears.
 2.  Faktai
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Įpročiai/rutina
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Neformalus pasakojimas
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Instrukcijos
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Nuolatinės situacijos
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Suplanuota ateitis
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Pažadai
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Tvarkaraščiai
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

Teigiama esamojo paprastojo laiko (Present Simple) forma yra naudojama išreikšti:

 1. Kalbamuoju metu užbaigtus veiksmus (komentarai);
 2. Faktus (dalykai, kurie laikomi tiesa ar realybe);
 3. Įpročius/rutiną (veiksmai, pasikartojantys dabartyje);
 4. Neformalų pasakojimą (istorijos pasakojimas);
 5. Instrukcijas (įsakymai);
 6. Nuolatines situacijas (pasibaigę ir būsimi veiksmai);
 7. Suplanuotą ateitį (suplanuoti įvykiai, žinant tikslią datą);
 8. Pažadus;
 9. Tvarkaraščius (suplanuoti įvykiai, žinant tikslų laiką).

 

Summary

Esamojo paprastojo laiko (Present Simple) teigiamą formą [affirmative form]  naudojame apibūdinti situacijas, kurios vyksta reguliariai, pakartotinai ar nuolatos.

Kai naudojame esamojo paprastojo laiko (Present Simple) tegiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka atitinkamas veiksmažodis. Vienaskaitos trečiajame asmenyje pridedadme –s galūnę.

Pavyzdžiui:
— „I work on important projects.“= esamojo paprastajo laiko (Present Simple)  sakinys, kuriame naudojame veiksmažodį work.
— „She works on important projects.“ =  veiksnys yra she, todėl prie veiksmažodžio pridedame galūnę -s.

Yra keletas išimčių vienaskaitos trečiajam asmeniui, priklausomai nuo veiksmažodžio galūnės.

Pavyzdžiui:
— Kai galūnė baigiasi -ch, -s, -sh, -x, -z, pridedame galūnę -es: „Catch“ ⇒ „Catches„.
— Kai galūnė baigiasi priebalsiu -y, pakeičiame -y į -i- ir pridedame galūnę -es: „Try“ ⇒ „Tries„.
— Netaisyklingi veiksmažodžiai: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have has

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License