Unit 1.2

Esamojo Paprastojo Laiko Teigiama Forma

Tenses

Esamasis paprastasis laikas [present simple] – tai laikas, naudojamas išreikšti nuolatines, reguliariai besikartojančias situacijas ir įvykius.

Šio laiko teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Esamojo paprastojo laiko teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + verb + …

 • Vienaskaitos trečiajam asmeniui pridedame galūnę -s veiksmažodžio pabaigoje. Išimtys:
  • Veiksmažodžiams su priesagomis -ch, -s, -sh, -x, -z pridedame galūnę -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Veiksmažodžiams, kurie pasibaigia priebalsiu -y, pakeičiame -y į -i- ir pridedame galūnę -es (cry ⇒ cries);
  • Netaisyklingiems veiksmažodžiams, tokiems kaip do, go, be ir have, netaikome jokių taisyklių: dodoes, go goes, beis, havehas.
SubjectVerb
Iwork
Youwork
Heworks
Sheworks
Itworks
Wework
Youwork
Theywork

 

 1. Užbaigtas veiksmas kalbamuoju metu
  • The taxi driver disappears.
 2.  Faktai
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Įpročiai/rutina
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Neformalus pasakojimas
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Instrukcijos
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Nuolatinės situacijos
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Suplanuota ateitis
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Pažadai
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Tvarkaraščiai
  • The train leaves at 7 o’clock.

Teigiama esamojo paprastojo laiko forma yra vartojama išreikšti:

 1. Kalbamuoju metu užbaigtą veiksmą (komentarai);
 2. Faktus (dalykai, kurie laikomi tiesa ar realybe);
 3. Įpročius/rutiną (veiksmai, pasikartojantys dabartyje);
 4. Neformalų pasakojimą (istorijos pasakojimas);
 5. Instrukcijas (įsakymai);
 6. Nuolatines situacijas (pasibaigę ir būsimi veiksmai);
 7. Suplanuotą ateitį (suplanuoti įvykiai, žinant tikslią datą);
 8. Pažadus;
 9. Tvarkaraščius (suplanuoti įvykiai, žinant tikslų laiką).

 

Esamojo paprastojo laiko [present simple] teigiamą formą [affirmative form]  naudojame apibūdinti situacijas, kurios vyksta reguliariai, pakartotinai ar nuolatos.

Kai vartojame esamąjį paprastąjį laiką, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka atitinkamas tegiamos formos veiksmažodis. Vienaskaitos trečiajame asmenyje pridedadme –s galūnę.

Pavyzdžiui:
— „I live in a small flat.“ = esamojo paprastajo laiko [present simple] sakinys, kuriame naudojame veiksmažodį  live (gyventi).
— “She lives in a small flat.” =  veiksnys yra she (ji), todėl prie veiksmažodžio pridedame -s galūnę.

Yra keletas išimčių vienaskaitos trečiam asmeniui, priklausomai nuo veiksmažodžio galūnės.

Pavyzdžiui:
— Kai galūnė baigiasi -ch, -s, -sh, -x, -z, pridedame galūnę -es: „Catch“ ⇒ „Catches„.
— Kai galūnė baigiasi priebalsiu -y, pakeičiame -y į -i- ir pridedame galūnę -es: „Try“ ⇒ „Tries„.
— Netaisyklingi veiksmažodžiai: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have has

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip tai vartojama kontekste.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book