Unit 1.2

Esamojo Laiko Teigiama Forma

Tenses

Esamasis laikas [present simple] – tai laikas, naudojamas išreikšti nuolatines situacijas ar įvykius, kurie reguliariai kartojasi ar visada nutinka.

Teigiamoje formoje [affirmative form], veiksmažodis patvirtina kažką apie subjektą.

Esamasis laikas, teigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + verb + …

 • Vienaskaitos trečiam asmeniui, mes pridedame -s veiksmažodžio pabaigoje. Išimtys:
  • Prie veiksmažodžių su priesagomis -ch, -s, -sh, -x, -z: pridedame -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Veiksmažodžiai baigiantys priebalsiu bei -y: pakeičia -y į-i ir prisideda -es (cry ⇒ cries);
  • Nereguliarūs veiksmažodžiai kaip do, go, be ir have nesilaiko jokių taisyklių: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

 1. Planuojama ateitis
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2.  Tvarkaraščiai
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. Įpročiai/rutina
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. Faktai
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. Dabartinės situacijos
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. Pažadai…
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. Nurodymai bei instrukcijos
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. Užbaigti veiksmai, kurie įvyksta kalbant
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. Neformalus pasakojimas
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Esamasis laikas, teigiamoje formoje, yra vartojamas išreikšti:

 1. Suplanuotą ateitį (suplanuotus įvykius, kai žinomas tikslus laikas);
 2. Tvarkaraščius (suplanuotus įvykius, kai žinomas tikslus laikas);
 3. Įpročius/rutiną (kažkas, kas pasikartoja dabartyje);
 4. Faktus (dalykus, kurie paprastai yra tiesa);
 5. Dabartines situacijas (kurios vyko kurį laiką ir įvyks ateityje);
 6. Pažadus;
 7. Instrukcijas (įsakymus);
 8. Užbaigtus veiksmus, kurie įvyksta kalbant (komentarus);
 9. Neformalius pasakojimus (pasakojant istoriją).

Vartojame esamajį laiką [present simple], teigiamoje formoje [affirmative form], išreikšti situacijas, kurios dažnai įvyksta, pasikartoja ar vyksta visada.

Struktūra:
Subject + verb + … (-s vienaskaitos trečiam asmeniui)

Pavyzdžiui:
— „I live in a small flat.“ = Vartojame esamąjį laiką išreikšti dabartinę situaciją.
— „The train leaves at 6.“ = Vartojame esamąjį laiką nurodydami tvarkaraštį/tikslų laiką.
— „Water boils at 100 degrees Celsius.“ = Vartojame esamąjį laiką išreikšti faktą.

Yra keletas išimčių vienaskaitos trečiam asmeniui, priklausomai nuo veiksmažodžio pabaigos.

Pavyzdžiai:
— Kai galūnė baigiasi: -ch, -s, -sh, -x, -z: „Catch“ ⇒ „Catches“ = prisideda -es.
Priebalsis + -y: „Try“ ⇒ „Tries“ = -y pasikeičia į -i ir prisideda -es.
— Nereguliarūs veiksmažodžiai: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have has

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book