Unit 1.2

Present Simple Affirmative

Introduction

Present Simple – це час який використовується щоб розповісти про ситуації як трапляються регулярно, неодноразово або завжди.

При вираженні у Стверджувальній  формі, дієслово підтверджує певну дію про суб’єкт.

Form

Стверджувальна форма дієслова to travel має таку структуру:
Subject + verb + … (“-s” for the third person singular).

До третьої особи однини зазвичай додається закінчення “-s”. Існують деякі вийнятки в залежності від закінчення дієслова:

 • закінчення дієслів на -s, -z, -x, -sh, -ch: добавлення -es (e.g. watch > watches);
 • закінчення дієслів із приголосною літерою із -y: change -y на -ie і додавання -s (e.g. cry > cries);
 • такі дієслова як do, go, be і have є неправильними, тож не дотримуйтесь жодних правил: do > does, go > goes, be > is, have > has.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. завершені дії які відбуваються коли ми говоримо.
  • The taxi driver disappears.
 2. факти
  • Teachers perform an important role in society.
 3. звички/ рутина
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. неформальний виклад
  • The housewife transforms into a princess.
 5. інструкції
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. постійні ситуації
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. заплановане майбутнє
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. обіцянки
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. розклад
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

Ми вживаємо Present Simple tense для того щоб повідомити про:

 1. заплановане майбутнє (Заплановані події з точною датою);
 2. розклади (Заплановані дії з точною датою);
 3. звички/ рутина (Щось що стається повторно в теперішньому);
 4. факти (Речі як правило правдиві, регулярні);
 5. постійні ситуації (Що відбувалися протягом певного часу і відбуватимуться в майбутньому);
 6. обіцянки;
 7. інструкції (Накази);
 8. завершені дії які трапляються коли ми говоримо (наприклад, коментарі);
 9. неформальний виклад (Розказуючи історію).

Summary

Ми використовуємо Present Simple щоб розповісти про ситуації які трапляються регулярно, повторно або завжди. При використані у Стверджувальній формі, щось про суб’єкт підтверджується (коли ми описуємо це).

Present Simple у Стверджувальній формі має таку структуру:
Subject + verb + …

Наприклад:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

NOTE: Є деякі винятки для третьої особи однини, в залежності від закінчення дієслова.

Переглянемо цей контент у розділі  [Form]. Перегляньте розділ [Example] який показує його використання у контексті.

More exercises

Exercises


License