Unit 2.2

Plural Noun formation

Introduction

Plural для вказівки того,що є більше ніж одна людина, тварина, місце чи річ.

Існують деякі особливі випадки, в яких Plural іменників утворюється по-різному, в залежності від суфікса.

EXTRA: Plural Form = Форма множини.

Form

Нижче ви можете побачити  різні випадки утворення Plural, згруповані згідно до їхнього суфікса.

Most nouns

добавляється -s

Singular Plural
car cars
classmate classmates
table tables
teacher teachers
student students

Exceptions

 • Nouns with suffix: -ch, -sh, -x, -s, -z

добавляється -es

Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes
 • Nouns with suffix: -y

змінюється -y- на -i- і додається -es

Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Nouns with Suffix: -fe or -f

змінюється -f(e) на -v і додається -es

Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Regular

 • StudentPeter and Eva are students.

Exceptions

Nouns with suffix -ch, -s, -sh -x or -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • BushI like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Nouns with suffix -y

 • StoryHe tells me some stories.

Nouns with suffix -fe or -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Ми зазвичай вживаємо Plural лише зі Countable Nouns (назви речей які можна перерахувати). Ми вживаємо однину, коли є дише одна річ; ми вживаємо множину коли є дві речі або більше ніж дві.

EXTRA: Countable Nouns = злічувальними іменниками.

Summary

Як правило дуже легко в англійській мові змінити іменник на Plural Form з форми однини.

У більшості випадків, ми лише можемо додати “-s” до закінчення іменника (e.g. students, dogs).

Проте, є декілька порушень правил. Для того щоб побачити це, ви маєте вивчити напамять випадки в котрих множина утворюється по-різному і відповідне закінчення до кожного закінчення однини.

Наприклад:
З суфіксами -ch, -sh, -x, -s or -z:One box” > “Two boxes” = Ми додаємо -es до іменника тому що форма однини закінчується на -x.
 З суфіксами -y:One lady” > “Two ladies” = Ми змінюємо -y на -i і додаємо -es тому що форма однини закінчується на -y.
З суфіксами -fe або -f:One wife” > “Two wives” = Ми змінюємо -f- на -v- і додаємо -es тому що форма однини закінчується на -fe (До деяких випадків ми лише додаємо закінчення -s).

Переглянемо цей контент у розділі  [Form]. Перегляньте у розділі [Example] що показує його використання у контексті.

More exercises

Exercises


License