Unit 2.2

Irregular Plural Nouns


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Plural Form використовується для вказівки того,що є більше ніж одна людина,тварина, місце чи річ.

Деякі іменники не слідують цьому правилу, вони є Irregular, тож їхня Plural утворюється по-різному.

EXTRA: Plural Form = Форма множини; Irregular = неправильні.

Form

Нижче ви можете прочитати деякі іменники з їхньою Irregular Plural:

Singular Plural
child children
foot feet
man men
mouse mice
person people
tooth teeth
woman women

Example

  • ChildWe have three children.
  • FootMy feet are sore.
  • ManThere are some men outside the house.
  • MouseI found three mice in the barn.
  • PersonThey are such nice people.
  • ToothHe lost two teeth yesterday.
  • WomanThey are very beautiful women.

Use

Немає правила щоб пояснити як утворюються Plural цих Irregular іменників, ми лише маємо запам’ятати, що вони є винятком.

Summary

Як правило, ми можемо лише додавати -s до закінчення в однині щоб утворити Plural, проте є певні іменники котрі є неправильними то ж їхня множина є Irregular також.

Наприклад:
— “One child.” > “Three children.” – “Three childs.” = child є неправильним і множина є children.
— “There is only one person in the queue” > “There are five people in the queue.” = Person is irregular and the plural is people.

NOTE: важливо знати котрі іменники є неправильними в їхній формі множини щоби ви не робили жодних помилок.

Переглянемо цей контент у розділі [Form] . Перегляньте у розділі [Example] що показує його використання у контексті.

More exercises

Exercises


License