Unit 1.2

Present Simple Negative

Tenses

Present Simple – це час який вживається для того щоб розповісти про ситуації які відбуваються регулярно, повторно або завжди.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про суб’єкт.

Заперечна форма дієслова to travel має таку структуру:
Subject + do/does + not + verb
(“does” for the third person singular).

Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

*Винятки: дієслово “to be”.

Третя особа однини складається із: третя особа однини дієслова to do (=does) + not +початкова форма дієслова яку ви відмінюєте (у випадку “to travel”).

 1. заплановане майбутнє
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. розклади
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. звички/ рутина
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. факти
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. постійні ситуації
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. обіцянки
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. інструкції
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. завершені дії які трапляються коли ми говоримо.
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. неформальний виклад
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Present Simple вживається для формування заперечної відповіді/речення або висловити відмову/ заперечення для:

 1. заплановане майбутнє ( Заплановані події із точною датою);
 2. розклади (Заплановані події із точним часом);
 3. звички/ рутина (Щось що відбувається повторно у теперішньому);
 4. факти (Речі які правдиві, констатовані);
 5. постійні ситуації (Те що відбувається протягом певного часу і відбуватиметься в майбутньому);
 6. обіцянки;
 7. інструкції (Накази);
 8. завершені дії які відбуваються коли ми говоримо (наприклад, коментарі);
 9. неформальний виклад (Розповідаючи історію).

Ми вживаємо Present Simple щоб розповісти про ситуації які відбуваються регулярно, повторно або завжди. При вживанні у Заперечних формах, щось про предмет заперечується.

Present Simple у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + do/does + not + verb + … (e.g. He does not work on Tuesdays.) (“does” for the third person singular).

Наприклад:
— “He doesn’t work on Tuesdays.” = Ми вживаємо Present Simple тому що ми говоримо про постійну ситуацію.
— “I don’t live in a small flat.” = We use the Present Simple because we talk about a permanent situation.
— “The train doesn’t leave at 6.” = We use the Present Simple because we talk about a timetable.
— “The water doesn’t boil at 90 degrees Celsius.” = We use the Present Simple to talk about facts.

Переглянемо цей контент у розділі [Form] . Перегляньте розділ  [Example] , що показує його використання у контексті.

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book