Unit 1.2

Present Simple Negative

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Present Simple – це час який вживається для того щоб розповісти про ситуації які відбуваються регулярно, повторно або завжди.

При вираженні у Заперечній формі, дієслово заперечує щось про суб’єкт.

Form

Заперечна форма дієслова to travel має таку структуру:
Subject + do/does + not + verb
(“does” for the third person singular).

Subjectdo/does + notVerbShort form
Ido notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Hedoes notworkdoesn’t
Shedoes notworkdoesn’t
Itdoes notworkdoesn’t
Wedo notworkdon’t
Youdo notworkdon’t
Theydo notworkdon’t

*Винятки: дієслово “to be”.

Третя особа однини складається із: третя особа однини дієслова to do (=does) + not +початкова форма дієслова яку ви відмінюєте (у випадку “to travel”).

Example

 1. завершені дії які трапляються коли ми говоримо.
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. факти
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. звички/ рутина
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to the cinema too much.
 4. неформальний виклад
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. інструкції
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. постійні ситуації
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. заплановане майбутнє
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. обіцянки
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. розклади
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

Present Simple вживається для формування заперечної відповіді/речення або висловити відмову/ заперечення для:

 1. заплановане майбутнє ( Заплановані події із точною датою);
 2. розклади (Заплановані події із точним часом);
 3. звички/ рутина (Щось що відбувається повторно у теперішньому);
 4. факти (Речі які правдиві, констатовані);
 5. постійні ситуації (Те що відбувається протягом певного часу і відбуватиметься в майбутньому);
 6. обіцянки;
 7. інструкції (Накази);
 8. завершені дії які відбуваються коли ми говоримо (наприклад, коментарі);
 9. неформальний виклад (Розповідаючи історію).

Summary

Ми вживаємо Present Simple щоб розповісти про ситуації які відбуваються регулярно, повторно або завжди. При вживанні у Заперечних формах, щось про предмет заперечується.

Present Simple у Заперечній формі має таку структуру:
Subject + do/does + not + verb + …

Наприклад:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

Переглянемо цей контент у розділі [Form] . Перегляньте розділ  [Example] , що показує його використання у контексті.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Ukrainian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book