Unit 1.2

İndiki Qeyri-Müəyyən Zamanın İnkar Halı

Advertising

Introduction

İndiki Qeyri-Müəyyən zaman [Present Simple] qalıcı vəziyyətləri və ya mütəmadi olaraq təkrarlanan və ya həmişə baş verən hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

İnkar [Negative] halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi inkar edir.

Form

İndiki qeyri-müəyyən zaman inkar halında bu quruluşa sahibdir:
Mübtəda + do/does + not + fel + …

 • Do/does: üçüncü şəxsin təkində do does olur;
 • Fel: felin əsas forması eyni qalır;
 • Qaydasız fel to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

Example

 1. Danışarkən baş verən bitmiş hərəkətlər
  • The taxi driver doesn’t disappear.
 2. Faktlar
  • Teachers don’t perform an important role in society.
 3. Vərdişlər/rutinlər
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to the cinema too much.
 4. Qeyri-rəsmi nəql
  • The housewife doesn’t transform into a princess.
 5. Təlimatlar
  • Don’t go straight and don’t turn left.
  • Don’t restart your mobile phone.
  • Don’t dedicate yourself to your studies.
 6. Daimi vəziyyətlər
  • don’t live in Russia.
  • She doesn’t work in a police station.
  • The doctor didn’t study maths.
 7. Planlaşdırılmış gələcək
  • don’t start my new job on 17th June.
  • The exam period doesn’t end on 24th December.
  • Emily’s plane doesn’t land in 2 hours.
 8. Vədlər…
  • don’t promise to buy you a new phone.
 9. Cədvəllər
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.

Use

İndiki qeyri-müəyyən zaman inkar halında bir şeyi inkar etmək üçün istifadə olunur:

 1. Danışarkən baş verən bitmiş hərəkətlər (şərhlər);
 2. Faktlar (ümumi olaraq doğru, qeyd edilmiş şeylər);
 3. Vərdişlər/rutinlər (indiki zamanda dəfələrlə baş verən bir şey);
 4. Qeyri-rəsmi nəql (hekayə danışarkən).
 5. Təlimatlar (əmrlər);
 6. Daimi vəziyyətlər (müəyyən müddətdir baş verən və gələcəkdə də olacaq şeylər);
 7. Planlaşdırılmış gələcək (dəqiq bir tarixlə planlaşdırılan tədbirlər);
 8. Vədlər;
 9. Cədvəllər (dəqiq bir tarixlə planlaşdırılan tədbirlər).

Summary

Müntəzəm, təkrarlanan və ya daima baş verən vəziyyətləri inkar etmək üçün indiki qeyri-müəyyən zamanın inkar [Present Simple Negative] halı istifadə olunur.

İndiki zamanın inkar halını istifadə edərkən öncə mübtəda, daha sonra do not və felin əsas forması gəlir. Üçüncü şəxsin təkində does not işlədilir.

Məsələn:
— “I don’t work on important projects.” =  Cümlə indiki qeyri-müəyyən zamanın inkar halında olduğu üçün do notto work (do not work) felinin əsas forması işlədilir.
— “She doesn’t work on important projects.” = Mübtəda “she” olduğu üçün to work felindən əvvəl does not əlavə olunur (does not work).

QEYD: To be feli qaydasızdır, ona görə də inkar halı üçün ümumi düzəlmə qaydasına əməl etmir və feldən sonra not əlavə olunur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License