Unit 7.2

Sıra sayları

Introduction

Sıra sayları [ordinal numbers] ədədi ardıcıllığı, siyahıda elementlərin yerləşdirilməsini ifadə edir.

Form

Sıra saylarından əvvəl ümumiyyətlə the müəyyən artikli gəlir və onlar adətən feldən sonra yerləşdirilir.

Sıra sayları miqdar saylarına (1-10) -th* artırmaqla qurulur:

 • 1st* – First
 • 2nd* – Second
 • 3rd* – Third
 • 4thFourth
 • 5th* – Fifth
 • 6thSixth
 • 7thSeventh
 • 8th* – Eighth
 • 9th* – Ninth
 • 10thTenth

*İstisnalar (12th = twelfth).

Example

 • He was the first on the list. / He was the 1st on the list.
 • It’s my second time in Sweden. / It’s my 2nd time in Sweden.
 • I want the third cake. / I want the 3rd cake.

Use

Bir şeyin miqdarını ifadə etmək üçün istifadə olunan miqdar saylarından fərqli olaraq ardıcıllıqla bir şeyin sırasını ifadə etmək üçün sıra saylarından istifadə edirik.

Summary

Sıra sayları [ordinal numbers] elementləri ardıcıllıqla yerləşdirmək üçün istifadə olunur.

Sıra sayları miqdar saylarına -th* artırmaqla qurulur: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth.

Məsələn:
— “It’s my fifth time in Spain.” = Bu mənim İspaniyada indiyə qədər keçirdiyim vaxtdır və mən indi oradayam (fifth = sıra sayı).
♦ “I’ve been to Spain five times.” = Bu mənim İspaniyada ümumi keçirdiyim vaxtdır və mən indi orada deyiləm (five = miqdar sayı).

QEYD: 1, 2, 3, 5, 8, 9 və12 istisnadır (onların sıra sayları ümumi qaydanı izləmir: first, second, third, fiftheighth, ninth and twelfth).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises

External link to Sıra sayları exercises (42).
License