Unit 6.1

Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanın Sual Halı

Advertising

Introduction

Keçmiş qeyri-müəyyən zaman [past simple] baş verən vəziyyətləri, hadisələri və hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Sual [interrogative] şəklində ifadə edildikdə mövzu ilə bağlı bir şeyi soruşulur.

Form

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanın həm qaydalı, həm də qaydasız* fellərində sual halındakı quruluşu belədir:
Did + mübtəda + fel + …?

  • Did do felinin keçmiş formasıdır.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*Qaydasız fellərin sualları və inkar halları qaydalı fellərlə eyni quruluşa malikdir.

Example

  1. Did I plant some trees yesterday?
  2. Did study about plants for the exams?
  3. Did the school decide that all students should do exercise?
  4. Did they travel all over the place?

Use

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanın sual halını aşağıdakıları soruşmaq üçün işlədirik:

  1. Keçmişdə meydana gələn və bitən hərəkətlər, vəziyyətlər və hadisələr;
  2. Keçmişdə baş verən təkrarlanan hadisələr və vərdişlər;
  3. “two weeks agolast yearin 2010yesterday” kimi keçmiş hadisələr və zamanla bağlı ifadələr

Summary

Keçmişdə baş verən və bitmiş vəziyyətləri soruşmaq üçün keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] zamanın sual [interrogative] halı stifadə olunur.

Keçmiş qeyri-müəyyən zamanı sual halında istifadə etdikdə cümlə did ilə başlayır, sonra mübtəda və felin əsas halı ilə davam edir (cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulur).

Məsələn:
— “Did they work on an important project yesterday?” = Cümlə indiki qeyri-müəyyən zamanın sual [past simple interrogative ] halında olduğu üçün did işlədilir, sonra to work felinin əsas forması işlədilir (work).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License