Unit 6.1

Minulý čas jednoduchý v opytovacom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Minulý čas jednoduchý [past simple] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, udalostiach a dejoch, ktoré sa odohrali v minulosti.

Použitím slovesá v opytovacom tvare tohto času sa pýtame na niečo ohľadom podmetu.

Form

Štruktúra minulého času jednoduchého v opytovacom tvare u pravidelných i nepravidelných* slovies má túto podobu:
Did + subject + verb + …?

  • Did je minulý tvar slovesa do.
Did Subject Verb Question
Mark
Did I work ?
Did you work ?
Did he work ?
Did she work ?
Did it work ?
Did we work ?
Did you work ?
Did they work ?

*V opytovacom a zápornom tvare majú nepravidelné slovesá rovnakú fomu ako tie pravidelné.

Example

  1. Did I plant some trees yesterday?
  2. Did study about plants for the exams?
  3. Did the school decide that all students should do exercise?
  4. Did they travel all over the place?

Use

Minulý čas jednoduchý v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na:

  1. Deje, situácie a udalosti, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti;
  2. Opakujúce sa udalosti a zvyky, ktoré boli súčasťou minulosti;
  3. Uplynulé udalosti a tiež s časovými výrazmi typu: two weeks agolast yearin 2010yesterday

Summary

Minulý čas jednoduchý [past simple] v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na situácie, ktoré sa odohrali a skončili v minulosti.

Keď používame minulý čas jednoduchý v opytovacom tvare, začíname did, po ktorom nasleduje podmet a sloveso v základnom tvare (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— “Did they work on an important project yesterday?” = We use the past simple to ask questions about a past event.

Táto veta je v minulom čase jednoduchom v opytovacom tvare, takže začneme did a použijeme sloveso to ask v základnom tvare (ask).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License