Unit 8.2

Porovnávanie pomocou prídavných mien a prísloviek


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Porovnávanie pomocou prídavných mien a prísloviek [comparisons with adjectives and adverbs] používame na porovnanie predmetov, osôb alebo dejov, pri ktorom vyjadrujeme ich totožné a rozdielne vlastnosti.

Form

Porovnanie môžeme uskutočniť pomocou prídavných mien alebo prísloviek.

Keď chceme porovnať jednu vec s druhou, po prídavnom mene či príslovke použijeme slovo than.

Veta má túto štruktúru:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Tvar prídavného mena či príslovky v komparatíve sa líši podľa počtu slabík a prípony.

Jedna slabika:

 • Prídavné meno/príslovka: pridáme -er (clean ⇒ cleaner);
 • Prídavné meno/príslovka s príponou -e: pridáme -r (simple ⇒ simpler);
 • Prídavné mená končiace na jednu samohlásku a jednu spoluhlásku: zdvojíme poslednú spoluhlásku a pridáme -er (big ⇒ bigger).

Dve slabiky (s príponou -y):

 • Prídavné meno/príslovka končiace na -y: zmeníme -y na -i a pridáme -er (friendly ⇒ friendlier).

Dve slabiky (bez prípony -y) a viac slabík:

 • Prídavné meno/príslovka nekončiace na -y: more + prídavné meno/príslovka (bez zmien) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

TIP: V slovenčine je tento jav známy tiež ako 2. stupeň prídavných mien.

Example

Jedna slabika

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dve slabiky (s -y)

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dve slabiky (bez -y) a viac slabík

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Porovnávanie pomocou prídavných mien/prísloviek používame na porovnanie dvoch alebo viacerých predmetov, osôb alebo dejov.

V niektorých situáciách je vzhľadom na kontext možné vynechať than:
I am feeling better today.“ (Včera som sa dobre necítil/a, tým pádom porovnávam včerajšok s dneškom.)

Summary

Porovnávanie pomocou prídavných mien a prísloviek [comparisons with adjectives and adverbs] používame na porovnanie dvoch alebo viacerých predmetov, osôb alebo dejov, pri ktorom vyjadrujeme ich totožné a rozdielne vlastnosti.

Keď porovnávame pomocou prídavných mien či prísloviek, začíname podmetom, po ktorom nasleduje prídavné meno alebo príslovka v komparatíve, po ktorom/ktorej potom nasleduje than a predmet.

Tvar prídavného mena alebo príslovky v komparatíve [comparative adjective or adverb] sa líši podľa počtu slabík a prípony.

Napríklad:
Jedna slabika
— Pridáme -er na koniec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is taller than Paula.“
— S príponou -e, pridáme -r: „Nice“ ⇒ „Anne is nicer than him.“
— S jednou samohláskou + jednou spoluhláskou, zdvojíme spoluhlásku a pridáme -er: „Thin“ ⇒ „Karl is thinner than Paul.“

Dve slabiky
— S príponou -y, zmeníme -y na -i pridáme -er: „Hungry“ ⇒ „Claire is hungrier than Paula.“

Dve a viac slabík
— (Bez prípony -y) Pred prídavné meno/príslovku pridáme more: „Tired“ ⇒ „Claire is more tired than Paula.“

POZNÁMKA: Môžeme vynechať than, keď z kontextu vieme, s čím prvé podstatné meno porovnávame: „Lately DVDs are less popular.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License