Unit 8.2

Porovnávanie pomocou prídavných mien a prísloviek

Introduction

Porovnávanie pomocou prídavných mien a prísloviek [comparisons with adjectives and adverbs] používame na porovnanie predmetov, osôb alebo dejov, pri ktorom vyjadrujeme ich totožné a rozdielne vlastnosti.

Form

Porovnanie môžeme uskutočniť pomocou prídavných mien alebo prísloviek.

Keď chceme porovnať jednu vec s druhou, po prídavnom mene či príslovke použijeme slovo than.

Veta má túto štruktúru:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Tvar prídavného mena či príslovky v komparatíve sa líši podľa počtu slabík a prípony.

Jedna slabika:

 • Prídavné meno/príslovka: pridáme -er (clean ⇒ cleaner);
 • Prídavné meno/príslovka s príponou -e: pridáme -r (simple ⇒ simpler);
 • Prídavné mená končiace na jednu samohlásku a jednu spoluhlásku: zdvojíme poslednú spoluhlásku a pridáme -er (big ⇒ bigger).

Dve slabiky (s príponou -y):

 • Prídavné meno/príslovka končiace na -y: zmeníme -y na -i a pridáme -er (friendly ⇒ friendlier).

Dve slabiky (bez prípony -y) a viac slabík:

 • Prídavné meno/príslovka nekončiace na -y: more + prídavné meno/príslovka (bez zmien) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

TIP: V slovenčine je tento jav známy tiež ako 2. stupeň prídavných mien.

Example

Jedna slabika

 • My apartment is nicer than yours.
 • The rooms are taller than ours.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dve slabiky (s -y)

 • The estate agent is friendlier than the last one.
 • This garden is prettier than ours.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dve slabiky (bez -y) a viac slabík

 • I am more popular than you.
 • This kitchen is more boring than my grandma’s.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Porovnávanie pomocou prídavných mien/prísloviek používame na porovnanie dvoch alebo viacerých predmetov, osôb alebo dejov.

V niektorých situáciách je vzhľadom na kontext možné vynechať than:
I am feeling better today.“ (Včera som sa dobre necítil/a, tým pádom porovnávam včerajšok s dneškom.)

Summary

Porovnávanie pomocou prídavných mien a prísloviek [comparisons with adjectives and adverbs] používame na porovnanie dvoch alebo viacerých predmetov, osôb alebo dejov, pri ktorom vyjadrujeme ich totožné a rozdielne vlastnosti.

Keď porovnávame pomocou prídavných mien či prísloviek, začíname podmetom, po ktorom nasleduje prídavné meno alebo príslovka v komparatíve, po ktorom/ktorej potom nasleduje than a predmet.

Tvar prídavného mena alebo príslovky v komparatíve [comparative adjective or adverb] sa líši podľa počtu slabík a prípony.

Napríklad:
Jedna slabika
— Pridáme -er na koniec slova: „Tall“ ⇒ „Claire is taller than Paula.“
— S príponou -e, pridáme -r: „Nice“ ⇒ „Anne is nicer than him.“
— S jednou samohláskou + jednou spoluhláskou, zdvojíme spoluhlásku a pridáme -er: „Thin“ ⇒ „Karl is thinner than Paul.“

Dve slabiky
— S príponou -y, zmeníme -y na -i pridáme -er: „Hungry“ ⇒ „Claire is hungrier than Paula.“

Dve a viac slabík
— (Bez prípony -y) Pred prídavné meno/príslovku pridáme more: „Tired“ ⇒ „Claire is more tired than Paula.“

POZNÁMKA: Môžeme vynechať than, keď z kontextu vieme, s čím prvé podstatné meno porovnávame: „Lately DVDs are less popular.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License