Unit 5.2

Prítomný čas priebehový v zápornom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] je gramatický čas, ktorý používame, keď hovoríme o situáciách, ktoré sa dejú práve teraz (pred, počas a po okamihu prehovoru).

Použitím tohto času v zápornom tvare popierame, že sa práve teraz niečo deje.

Form

Prítomný čas priebehový v zápornom tvare má túto štruktúru:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je rovnaký ako skrátený tvar to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To be + not Verb + -ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{Pre výnimky pozri Prítomný čas priebehový v kladnom tvare}.

Example

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru
  • We’re not doing our homework.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • I’m not using the dictionary.
 2. Činnosti plánované do budúcna
  • I’m not fixing the shelves tonight. 
  • He isn’t buying a computer at the weekend. 
  • We are not repeating the class next week. 
 3. Zmeny a tendencie
  • Im not getting happier and happier.
  • I am not becoming any better at sitting exams.
  • The teaching is not improving her classes.
 4. Stálosť v priebehu udalostí
  • I’m not always doing homework.
  • The student is not asking questions repeatedly.
  • I am not always photocopying worksheets for you!
 5. Dočasné činnosti
  • He isn’t looking for the map. 
  • I’m not buying some pens.
  • The classmates are not working in groups.

Use

Prítomný čas priebehový v zápornom tvare používame, keď popierame:

 1. Činnosti prebiehajúce v okamihu prehovoru;
 2. Činnosti plánované do budúcna;
 3. Zmeny a tendencie;
 4. Stálosť v priebehu udalostí;
 5. Dočasné činnosti (ktoré budú ukončené v budúcnosti).

Summary

Prítomný čas priebehový [present continuous/progressive] v zápornom tvare používame, keď popierame situácie, ktoré sa dejú v rámci okamihu prehovoru.

Keď používame prítomný čas priebehový v zápornom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso to be a not a sloveso zakončené na -ing.

Napríklad:
— „He isn’t working on an important project today.“ = Použijeme prítomný čas priebehový na vyjadrenie deja, ktorý prebieha v okamihu prehovoru (v tú chvíľu).
♦ „He doesn’t work on important projects.“ = Použijeme prítomný čas jednoduchý na vyjadrenie deja, ktorý v prítomnosti prebieha opakovane alebo stále.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License