Unit 5.2

Esamojo Tęstinio Laiko Neigiama Forma

Tenses

Esamasis tęstinis laikas [present continuous] yra laikas, naudojamas išreikšti situacijas, vykstančias dabar (prieš, pokalbio metu ir po jo).

Neigiamojoje formoje, veiksmažodis paneigia, kad kažkas vyksta dabar.

Esamasis tęstinis laikas, neigiamoje formoje, laikosi šios struktūros:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Neigiamosios formos trumpinys yra toks pats kaip ir to be trumpinys: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{Dėl išimčių pasižiūrėkite esamojo tęstinio laiko teigiamą formą}.

 1. Veiksmas, vykstantis kalbėjimo metu
  • I‘m not eating an apple.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • We aren’t speaking.
 2. Laikina veikla
  • I‘m not looking for a new shirt.
  • Paul isn’t working hard to buy new shoes.
  • We aren’t staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Planuojami veiksmai
  • I‘m not leaving early tonight.
  • He isn’t going to the cinema on Friday evening.
  • We aren’t going on holiday at the end of this month.
 4. Pokyčiai ir tendencijos
  • I‘m not getting happier and happier.
  • The world isn’t getting warmer.
  • We aren’t becoming better at volleyball.
 5. Pastovūs veiksmai
  • I‘m not always watching the news.
  • He isn’t talking consistently.
  • They are not always having lunch at 14:00.

Vartojame esamąjį testinį laiką, neigiamoje formoje, paneigti:

 1. Veiksmus, kurie vyksta kalbėjimo metu;
 2. Laikiną veiklą (kuri bus baigta ateityje);
 3. Veiksmus, kurie planuojami ateityje;
 4. Pokyčius ir tendencijas;
 5. Įvykių pastovumą.

Esamasis tęstinis laikas [present continuous], neigiamoje formoje, vartojamas paneigti situacijas, kurios vyksta kalbėjimo metu.

Struktūra:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

Pavyzdžiui:
— „You aren’t eating.“ = Vartojame esamąjį testinį laiką išreikšti veiksmą, kuris vyksta kalbant (tuo momentu).
♦ „You don’t eat.“ = Vartojame esamąjį laiką [present simple] išreikšti veiksmą, kuris nevyksta pakartotinai ar visuomet.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book