Unit 5.2

Esamojo Tęstinio Laiko (Present Continuous) Neigiama Forma


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Esamasis tęstinis laikas (Present Continuous) naudojamas išreikšti situacijas, vykstančias dabar pokalbio metu, prieš ar po jo.

Šio laiko neigiamos formos [negative form] veiksmažodis paneigia, jog veiksmas vyksta dabar, t.y. šnekamuoju metu.

Form

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) neigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + to be + not + [verb + -ing] + …

 • Neigiamos formos trumpinys yra toks pats kaip ir to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not Verb + ing
I am not working
You are not working
He is not working
She is not working
It is not working
We are not working
You are not working
They are not working

{Išimtis žiūrėti skyriuje esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) teigiama forma}.

Example

 1. Veiksmai, vykstantys kalbamuoju momentu
  • We’re not doing our homework.
  • She isn’t watching TV at the moment.
  • I‘m not using the dictionary.
 2. Suplanuoti veiksmai
  •  I‘m not fixing the shelves tonight. 
  • He isn’t buying a computer at the weekend. 
  • We are not repeating the class next week. 
 3. Pokyčiai ir tendencijos
  • Im not getting happier and happier.
  • I am not becoming any better at sitting exams.
  • The teaching is not improving her classes.
 4. Nuosekliai atliekami veiksmai
  • I‘m not always doing homework.
  • The student is not asking questions repeatedly.
  • am not always photocopying worksheets for you!
 5. Laikini įvykiai
  • He isn’t looking for the map. 
  • I’m not buying some pens.
  • The classmates are not working in groups.

Use

Neigiama esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) forma yra naudojama paneigti:

 1. Veiksmus, kurie vyksta kalbamuoju metu;
 2. Suplanuotus veiksmus, kurie įvyks atetityje;
 3. Pokyčius ir tendencijas;
 4. Veiksmų nuoseklumą;
 5. Laikinus įvykius, kurie pasibaigs ateityje.

Summary

Esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) neigiamą formą [negative form] naudojame norėdami paneigti, jog veiksmas vyksta dabar, t.y. šnekamuoju metu.

Kai naudojame esamojo tęstinio laiko (Present Continuous) neigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka atitinkama veiksmažodžio to be forma kartu su not bei veiksmažodžiu, kuris baigiasi -ing galūne.

Pavyzdžiui:
— „He isn’t working on an important project today.“ = Naudojame esamąjį tęstinį laiką (Present Continuous) išreikšti veiksmą, kuris vyksta kalbamuoju metu.
♦ „He doesn’t work on important projects.“ = Naudojame esamąjį paprastąjį laiką (Present Simple) išreikšti veiksmą, kuris kalbauoju metu nesikartoja ar nevyksta nuolatos.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kuriojenurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License