Unit 4.1

Žymimieji Artikeliai


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Artikeliai [articles] yra žodžiai, kurie apibrėžia daiktavardžius ir priklauso žodžių klasei, vadinamai determinantais [determiners]. Yra dviejų rūšių artikeliai: nežymimieji [indefinite] ir žymimieji [definite].

Žymimieji artikeliai [definite articles] naudojami išreikšti konkrečius dalykus.

Form

Žymimasis artikelis paprastai eina prieš vienaskaitos ir daugiskaitos skaičiuotinius daiktavardžius, būdvardžius ir daiktavardines frazes.

The yra vienintelis žymimasis artikelis naudojamas prieš daiktavardžius.

Example

 1. Šalys, kurių pavadinimuose yra žodžiai: kingdom (karalystė), republic (respublika) ar states (valstijos)
  • The United KingdomThe Czech RepublicThe United States.
 2. Šalių pavadinimai daugiskaitos formoje
  • The Netherlands.
 3. Apibrėžtos, konkrečios vietos, pastatai, transporto priemonės, paslaugos
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 4. Pavardės daugiskaitos formoje
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 5. Laikraščiai
  • The New York Times.
 6. Kalnynai, vandenynai, upės ir salynai
  • The AlpsThe Pacific OceanThe NileThe Azores.
 7. Muzikos instrumentai
  • I play the piano.
 8. Aukščiausiojo laipsnio būdvardžiai
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Vienintelis egzistuojantis dalykas
  • The Pope is visiting Germany next week.
 10. Anksčiau paminėti dalykai
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.

Use

Žymimasis artikelis yra naudojamas, kai norime pristatyti konkretų ir žinomą dalyką tiek kalbėtojui, tiek pašnekovui. Naudojame žymimąjį artikelį kalbėdami apie:

 1. Šalis, kurių pavadinimuose yra žodžiai: kingdom (karalystė), republic (respublika) ar states (valstijos);
 2. Šalis, kurių pavadinimai yra daugiskaitos formoje;
 3. Apibrėžtas, konkrečias vietas, pastatus, transporto priemones, paslaugas;
 4. Pavardes daugiskaitos formoje;
 5. Laikraščius;
 6. Kalnynus, vandenynus, upes ir salynus;
 7. Muzikos instrumentus;
 8. Aukščiausiojo laipsnio būdvardžius;
 9. Vienintelį egzistuojantį dalyką (the sun (saulė), the moon (mėnulis), the sky (dangus)…);
 10. Anksčiau paminėtus dalykus (siekiant išvengti pasikartojimų).

Summary

Žymimasis artikelis [definite article] the yra determinantas, kuris pristato ir apibrėžia konkrečius dalykus. Jis eina prieš vienaskaitos ir daugiskaitos skaičiuotinius daiktavardžius, būdvardžius ir daiktavardines frazes.

Pavyzdžiai:
— „I think the dog is hungry.“ = Naudojame the pristatydami konkretų šunį.
♦ „There is a dog in your garden.“ = Naudojame a/an pristatydami nekonkretų šunį.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License