Unit 4.1

Apibrėžti Artikeliai

Determiners

Artikeliai [articles] yra žodžiai, kurie apibrėžia daiktavardžius ir jie priklauso žodžių grupei, vadinamai determinantais [determiners]. Yra dviejų rūšių artikeliai: neapibrėžti [indefinite] ir apibrėžti [definite].

Vartojame apibrėžtus artikelius [definite articles] išreikšti specifinius dalykus.

Apibrėžtas artikelis paprastai eina prieš būdvardžius ir daiktavardines frazes. Apibrėžtas artikelis gali būti vartojamas tiek su vienaskaitos, tiek su daugiskaitos būdvardžiais.

Yra tik vienas apibrėžtas artikelis, kurį mes vartojame prieš daiktavardžius: the.

 1. Dalykai, paminėti anksčiau
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Apibrėžtos vietos, pastatai, transporto priemonės, paslaugos
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Vienintelis dalykas, kuris egzistuoja
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Šalių daugiskaitos pavadinimai
  • The Netherlands.
 5. Šalys, kurių pavadinimuose yra šie žodžiai: kingdom, republic or states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Kalnynai, vandenynai, upės ir salynai
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Šeimos pavardės daugiskaita
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Aukščiausias būdvardžių laipsnis
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Laikraščiai
  • The New York Times.
 10. Muzikos instrumentai
  • I play the piano.

Apibrėžtas artikelis vartojamas išreikšti specifinius dalykus žinomus tiek kalbėtojui, tiek pašnekovui. Vartojame apibrėžtus artikelius, kai kalbame apie:

 1. Dalykus paminėtus anksčiau (kad išvengtumėme pasikartojimų);
 2. Apibrėžtas vietas, pastatus, transporto priemones, paslaugas;
 3. Vienintelį dalyką, kuris egzistuoja (the Sun, the Moon, the sky…);
 4. Šalių daugiskaitos pavadinimus;
 5. Šalis, kurių pavadinimuose yra šie žodžiai: kingdom, republic or states;
 6. Kalnynus, vandenynus, upes ir salynus;
 7. Šeimos daugiskaitos pavardę;
 8. Aukščiausius būdvardžio laipsnius;
 9. Laikraščius;
 10. Muzikos instrumentus.

Apibrėžtas artikelis [definite article] the yra determinantas, vartojamas išreikšti specifinius dalykus. Jis eina prieš daiktavardžius ar būdvardžius.

Pavyzdžiai:
— „I think the dog is hungry.“ = Vartojame the išreikšti vieną konkretų dalyką.
♦ „There is a dog in your garden.“ = Vartojame a/an išreikšti nekonkretų dalyką.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai  vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book