Unit 4.1

Mạo từ xác định

Advertising

Introduction

Mạo từ [Articles] là những từ xác định danh từ và chúng thuộc nhóm từ được gọi là từ hạn định [determiners]. Về cơ bản có hai loại mạo từ: không xác định [indefinite]xác định [definite].

.Chúng ta sử dụng mạo từ xác định [definite article] để đề cập đến những điều cụ thể.

Form

Mạo từ xác định [Definite article] thường được đặt trước cả danh từ số ít và số nhiều, cụm danh từ hoặc tính từ.

Chỉ có một mạo từ xác định mà chúng ta sử dụng trước danh từ: the.

Example

 1. Các quốc gia nơi mà các từ đứng sau xuất hiện là tên của quốc gia: kingdom, republic or states
  • The United KingdomThe Czech RepublicThe United States.
 2. Tên quốc gia ở số nhiều
  • The Netherlands.
 3. Địa điểm xác định, tòa nhà, phương tiện giao thông, dịch vụ
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Every day I listen to the radio.
 4. Họ của gia đình ở số nhiều
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 5. Báo chí
  • The New York Times.
 6. Dãy núi, đại dương, sông và nhóm đảo
  • The AlpsThe Pacific OceanThe NileThe Azores.
 7. Các nhạc cụ
  • I play the piano.
 8. Tính từ so sánh nhất
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Đó là thứ duy nhất tồn tại
  • The Pope is visiting Germany next week.
 10. Những thứ đã được đề cập trước đó
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.

Use

Chúng ta sử dụng mạo từ xác định khi chúng ta đề cập đến những điều cụ thể đã được biết đến cho cả người nói và người đối thoại.

Chúng ta sử dụng mạo từ xác định với:

 1. Các quốc gia nơi mà các từ đứng sau xuất hiện là tên của quốc gia: kingdom, republic or states;
 2. Tên quốc gia ở số nhiều;
 3. Địa điểm xác định, tòa nhà, phương tiện giao thông, dịch vụ;
 4. Họ của gia đình ở số nhiều;
 5. Dãy núi, đại dương, sông và nhóm đảo;
 6. Các nhạc cụ;
 7. Báo chí;
 8. Tính từ so sánh nhất;
 9. Đó là thứ duy nhất tồn tại (mặt trời, mặt trăng, bầu trời,…);
 10. Những thứ đã được đề cập trước đó (nhằm tránh sự lặp lại).

Summary

Mạo từ xác định đó là một từ hạn định được sử dụng để đề cập đến một điều cụ thể. Nó được đặt trước cả danh từ số ít và số nhiều, cụm danh từ hoặc tính từ.

Ví dụ:
— “I think the dog is hungry.” = Chúng ta sử dụng the để nói đến một con chó cụ thể.
♦ “There is a dog in your garden.” = Chúng ta sử dụng mạo từ không xác định [indefinite article] (a/an) để nói đến một con chó không cụ thể.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License