Unit 4.1

Určité členy

Introduction

Členy [articles] sú slová, ktoré definujú podstatné mená a patrí do skupiny slov zvanej determinanty [determiners]. V angličtine spravidla existujú dva druhy členov: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Určitý člen [definite article] používame, keď hovoríme o konkrétnych veciach.

Form

Určitý člen stojí pred podstatnými menami ako v jednotnom, tak v množnom čísle, mennými frázami a prídavnými menami.

V angličtine existuje iba jeden určitý člen, ktorý používame pred podstatnými menami: the.

Example

 1. Krajiny, v ktorých názve sa vyskytuje jedno z týchto slov: kingdom, republic alebo states
  • The United KingdomThe Czech RepublicThe United States.
 2. Názvy krajín v množnom čísle
  • The Netherlands.
 3. Konkrétne miesta, budovy, dopravné prostriedky, služby
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Every day I listen to the radio.
 4. Priezviska v množnom čísle
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 5. Noviny
  • The New York Times.
 6. Pohoria, oceány, rieky a súostrovia
  • The AlpsThe Pacific OceanThe NileThe Azores.
 7. Hudobné nástroje
  • I play the piano.
 8. Prídavné mená v superlatíve
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Entity jedinečné vo svojej existencii
  • The Pope is visiting Germany next week.
 10. Predtým spomínané veci
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.

Use

Určitý člen používame, keď hovoríme o konkrétnych veciach, ktoré sú známe ako pre hovorcu, tak pre jeho partnera v dialógu.

Určitý člen používame pred týmito výrazmi:

 1. Krajiny, v ktorých názve sa vyskytuje jedno z týchto slov: kingdom, republic alebo states;
 2. Názvy krajín v množnom čísle;
 3. Konkrétne miesta, budovy, dopravné prostriedky, služby;
 4. Priezviska v množnom čísle;
 5. Noviny;
 6. Pohoria, oceány, rieky a súostrovia;
 7. Hudobné nástroje;
 8. Prídavné mená v superlatíve;
 9. Entity jedinečné vo svojej existencii (the sunthe moonthe sky…);
 10. Predtým spomínané veci (aby sa predišlo opakovaniu).

Summary

Určitý člen [definite article] the je determinant, ktorý používame, keď hovoríme o konkrétnych veciach. Stojí pred podstatnými menami ako v jednotnom, tak v množnom čísle, mennými frázami alebo prídavnými menami.

Napríklad:
— „I think the dog is hungry.“ = Použijeme the, pretože hovoríme o jednom konkrétnom psovi.
♦ „There is a dog in your garden.“ = Použijeme a/an, pretože hovoríme o nešpecifikovanom psovi.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises

External link to Určité členy exercises (20).
License