Unit 4.1

Určité členy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Členy [articles] sú slová, ktoré definujú podstatné mená a patrí do skupiny slov zvanej determinanty [determiners]. V angličtine spravidla existujú dva druhy členov: neurčité [indefinite] a určité [definite].

Určitý člen [definite article] používame, keď hovoríme o konkrétnych veciach.

Form

Určitý člen stojí pred podstatnými menami ako v jednotnom, tak v množnom čísle, mennými frázami a prídavnými menami.

V angličtine existuje iba jeden určitý člen, ktorý používame pred podstatnými menami: the.

Example

 1. Krajiny, v ktorých názve sa vyskytuje jedno z týchto slov: kingdom, republic alebo states
  • The United KingdomThe Czech RepublicThe United States.
 2. Názvy krajín v množnom čísle
  • The Netherlands.
 3. Konkrétne miesta, budovy, dopravné prostriedky, služby
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Every day I listen to the radio.
 4. Priezviska v množnom čísle
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 5. Noviny
  • The New York Times.
 6. Pohoria, oceány, rieky a súostrovia
  • The AlpsThe Pacific OceanThe NileThe Azores.
 7. Hudobné nástroje
  • I play the piano.
 8. Prídavné mená v superlatíve
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Entity jedinečné vo svojej existencii
  • The Pope is visiting Germany next week.
 10. Predtým spomínané veci
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.

Use

Určitý člen používame, keď hovoríme o konkrétnych veciach, ktoré sú známe ako pre hovorcu, tak pre jeho partnera v dialógu.

Určitý člen používame pred týmito výrazmi:

 1. Krajiny, v ktorých názve sa vyskytuje jedno z týchto slov: kingdom, republic alebo states;
 2. Názvy krajín v množnom čísle;
 3. Konkrétne miesta, budovy, dopravné prostriedky, služby;
 4. Priezviska v množnom čísle;
 5. Noviny;
 6. Pohoria, oceány, rieky a súostrovia;
 7. Hudobné nástroje;
 8. Prídavné mená v superlatíve;
 9. Entity jedinečné vo svojej existencii (the sunthe moonthe sky…);
 10. Predtým spomínané veci (aby sa predišlo opakovaniu).

Summary

Určitý člen [definite article] the je determinant, ktorý používame, keď hovoríme o konkrétnych veciach. Stojí pred podstatnými menami ako v jednotnom, tak v množnom čísle, mennými frázami alebo prídavnými menami.

Napríklad:
— „I think the dog is hungry.“ = Použijeme the, pretože hovoríme o jednom konkrétnom psovi.
♦ „There is a dog in your garden.“ = Použijeme a/an, pretože hovoríme o nešpecifikovanom psovi.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License