Unit 2.2

Tvorenie množného čísla u podstatných mien


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] podstatného mena sa používa, keď chceme vyjadriť, že hovoríme o viac ako jednej osobe, zvierati, miestu či predmetu.

Form

Podstatné mená v množnom čísle môžu byť vytvorená z tých v jednotnom čísle jednoduchým pridaním prípony.

Množné číslo obvykle používame iba s počítateľnými podstatnými menami [countable nouns] (množstvo vecí, ktoré je možné vyjadriť v číslach). Nepočítateľné podstatné mená [uncountable nouns] sa neriadi pravidlami pre tvorbu množného čísla.

Existujú rôzne typy tvorenie množného čísla:

Pravidelné tvorenie

Množné číslo pravidelných podstatných mien sa tvorí jednoduchým pridaním -s k tvaru jednotného čísla.

Singular Plural
car  cars
classmate  classmates
table  tables
teacher  teachers
student  students

Výnimky

Množné číslo podstatných mien môže byť tvorené rôznymi spôsobmi v závislosti na prípone tvaru v jednotnom čísle. Existujú rôzne typy tvorenie množného čísla, ktoré sa delia do skupín podľa prípony:

 • Podstatné mená s príponou -ch, -s, -sh, -x alebo -z: pridať -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes 
 • Podstatné mená s príponou -y: zmeniť -y- na -i- a pridať -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Podstatné mená s príponou -fe alebo -f: zmeniť -f(e) na -v a pridať (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Pravidelné tvorenie

 • StudentPeter and Eva are students.

Výnimky

Podstatné mená s príponou -ch, -s, -sh -x alebo -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • Bush ⇒ I like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Podstatné mená s príponou -y

 • StoryHe tells me some stories.

Podstatné mená s príponou -fe alebo -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Podstatné mená v množnom čísle používame, keď hovoríme o dvoch a viacerých veciach.

Summary

Množné číslo [plural] podstatných mien sa môže tvoriť rôznym spôsobom v závislosti na prípone tvaru jednotného čísla. Vo väčšine prípadov stačí na koniec pridať -s.

Napríklad:
— „One cup“ ⇒ „Three cups“ = Pridáme -s na koniec slova.

V tvorbe množného čísla však existujú nepravidelnosti, ktoré závisí na prípone podstatného mena.

Napríklad:
— S príponami -ch-s, -sh, -x alebo -z, k podstatnému menu pridáme -es: „One fox“ ⇒ „Two foxes“.
— S príponou -y, zmeníme -y na -i a pridáme -es: „One lady“ ⇒ „Two ladies“.
— S príponami -fe alebo -f, zmeníme -f- na -v- a pridáme -es (v niektorých prípadoch pridáme len -s): „One life“ ⇒ „Two lives“.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License