Unit 2.2

Tvorenie množného čísla u podstatných mien

Introduction

Podstatné mená [nouns] označujú osoby, miesta, veci, udalosti, látky alebo kvality.

Tvar množného čísla [plural] podstatného mena sa používa, keď chceme vyjadriť, že hovoríme o viac ako jednej osobe, zvierati, miestu či predmetu.

Form

Podstatné mená v množnom čísle môžu byť vytvorená z tých v jednotnom čísle jednoduchým pridaním prípony.

Množné číslo obvykle používame iba s počítateľnými podstatnými menami [countable nouns] (množstvo vecí, ktoré je možné vyjadriť v číslach). Nepočítateľné podstatné mená [uncountable nouns] sa neriadi pravidlami pre tvorbu množného čísla.

Existujú rôzne typy tvorenie množného čísla:

Pravidelné tvorenie

Množné číslo pravidelných podstatných mien sa tvorí jednoduchým pridaním -s k tvaru jednotného čísla.

Singular Plural
car  cars
classmate  classmates
table  tables
teacher  teachers
student  students

Výnimky

Množné číslo podstatných mien môže byť tvorené rôznymi spôsobmi v závislosti na prípone tvaru v jednotnom čísle. Existujú rôzne typy tvorenie množného čísla, ktoré sa delia do skupín podľa prípony:

 • Podstatné mená s príponou -ch, -s, -sh, -x alebo -z: pridať -es.
Singular Plural
-ch witch witches
-s boss bosses
-sh bush bushes
-x box boxes
-z quiz quizzes 
 • Podstatné mená s príponou -y: zmeniť -y- na -i- a pridať -es.
Singular Plural
baby babies
city cities
daisy daisies
 • Podstatné mená s príponou -fe alebo -f: zmeniť -f(e) na -v a pridať (e)s.
Singular Plural
life lives
wife wives
wolf wolves

Example

Pravidelné tvorenie

 • StudentPeter and Eva are students.

Výnimky

Podstatné mená s príponou -ch, -s, -sh -x alebo -z

 • WitchWitches are not always scary.
 • BossNobody likes Mondays, not even bosses.
 • Bush ⇒ I like these bushes in spring.
 • BoxWe have 10 boxes.
 • QuizFriday is time for quizzes.

Podstatné mená s príponou -y

 • StoryHe tells me some stories.

Podstatné mená s príponou -fe alebo -f

 • WifeThey are wives.
 • WolfWe saw many wolves at the zoo.

Use

Podstatné mená v množnom čísle používame, keď hovoríme o dvoch a viacerých veciach.

Summary

Množné číslo [plural] podstatných mien sa môže tvoriť rôznym spôsobom v závislosti na prípone tvaru jednotného čísla. Vo väčšine prípadov stačí na koniec pridať -s.

Napríklad:
— „One cup“ ⇒ „Three cups“ = Pridáme -s na koniec slova.

V tvorbe množného čísla však existujú nepravidelnosti, ktoré závisí na prípone podstatného mena.

Napríklad:
— S príponami -ch-s, -sh, -x alebo -z, k podstatnému menu pridáme -es: „One fox“ ⇒ „Two foxes“.
— S príponou -y, zmeníme -y na -i a pridáme -es: „One lady“ ⇒ „Two ladies“.
— S príponami -fe alebo -f, zmeníme -f- na -v- a pridáme -es (v niektorých prípadoch pridáme len -s): „One life“ ⇒ „Two lives“.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License