Unit 0

Základné číslovky


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Základné číslovky [cardinal numbers] používame na vyjadrenie množstva.

Form

Základná číslovka väčšinou stojí pred alebo za podstatným menom:

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten

Example

 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Use

Základné číslovky používame, keď hovoríme všeobecne o počte ľudí, zvierat či vecí (na vyjadrenie toho, koľko čoho je).

Summary

Základné číslovky [cardinal numbers] sa používajú, keď potrebujeme vyjadriť množstvo vecí, ľudí a zvierat. Tieto číslovky väčšinou stojí pred alebo za podstatným menom.

Základné číslovky sú: zeroonetwothreefourfivesixseveneightnine a ten.

Napríklad:
— „One car.“ = 1 car.
— „Two cars.“ = 2 cars.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License