რაოდენობითი რიცხვითი სახელი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

რაოდენობითი რიცხვითი სახელი [cardinal numbers] გამოიყენება საგნის რაოდენობის აღსანიშნად.

Form

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები, როგორც წესი, გვხვდება არსებითი სახელის წინ ან შემდეგ:

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten

Example

 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Use

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები გამოხატავს ადამიანების, ცხოველების ან ნივთების ზოგად რაოდენობას (იმისათვის, რომ აღვნიშნოთ რამდენი მათგანი გვაქვს).

Summary

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები [Cardinal numbers] გამოიყენება საგნების ადამიანებისა და ცხოველების რაოდენობის გამოსახატავად. რიცხვები, როგორც წესი, განთავსებულია არსებითი სახელის წინ ან მომდევნოდ.

რაოდენობითი რიცხვითი სახელებია: zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine  და  ten.

მაგალითად:
— “One car.” = 1 car.
— “Two cars.” = 2 cars.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License