რაოდენობითი რიცხვითი სახელი

Introduction

რაოდენობითი რიცხვითი სახელი [cardinal numbers] გამოიყენება საგნის რაოდენობის აღსანიშნად.

Form

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები, როგორც წესი, გვხვდება არსებითი სახელის წინ ან შემდეგ:

 • 0 – Zero
 • 1 – One
 • 2 – Two
 • 3 – Three
 • 4 – Four
 • 5 – Five
 • 6 – Six
 • 7 – Seven
 • 8 – Eight
 • 9 – Nine
 • 10 – Ten

Example

 • I have one cat.
 • The metro is leaving from line three.
 • We need five apples to make an apple pie.

Use

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები გამოხატავს ადამიანების, ცხოველების ან ნივთების ზოგად რაოდენობას (იმისათვის, რომ აღვნიშნოთ რამდენი მათგანი გვაქვს).

Summary

რაოდენობითი რიცხვითი სახელები [Cardinal numbers] გამოიყენება საგნების ადამიანებისა და ცხოველების რაოდენობის გამოსახატავად. რიცხვები, როგორც წესი, განთავსებულია არსებითი სახელის წინ ან მომდევნოდ.

რაოდენობითი რიცხვითი სახელებია: zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine  და  ten.

მაგალითად:
— “One car.” = 1 car.
— “Two cars.” = 2 cars.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.