ბრძანებითი კილო


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ბრძანებითი კილო [imperative] არის სტრუქტურა, რომელსაც ვიყენებთ ბრძანებების და განკარგულებების გასაცემად.

Form

როგორც წესი, ბრძანებითი კილო იყენებს მეორე პირის (მხოლობითი/მრავლობითი) სუბიექტს. ძირითადად, ეს სტრუქტურა ორ ფორმაში გვხვდება, მტკიცებითსა [affirmative] და უარყოფითში [negative]:

მტკიცებითი

მტკიცებით ფორმაში სტრუქტურა შემდეგია:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

უარყოფითი

უარყოფით ფორმაში სტრუქტურა შემდეგია:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. ბრძანებების გაცემა
  • Come back!
  • Don’t play on the road!
  • Don’t listen to him!
 2. ინსტრუქციების მიცემა
  • Open your book on page 40.
  • Place your bags under the seat.
  • Don’t take off your glasses during the process.
 3. რჩევის მიცემა
  • Talk to the doctor. He will understand.
  • Don’t buy this car. It’s too expensive.
  • Don’t speak to them. They are dangerous.
 4. ნიშნები/ცნობები
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. მიწვევა
  • See for yourself.
  • Have some cookies.
  • Don´t be afraid to call a nurse.

Use

ბრძანებითი კილო გამოიყენება მტკიცებითი და უარყოფითი ფორმებით. მტკიცებითი ბრძანებითები გამოიყენება ვინმესთვის მოტივაციის ასამაღლებლად ან  რამის გასაკეთების დასაძალებლად; ხოლო უარყოფითი ბრძანებითები ვინმეს რამის გაკეთებისგან ზღუდავს.

ბრძანებითი კილო გამოიყენება:

 1. ბრძანებების გაცემა (ძირითად შემთხვევებში წინადადების ბოლოში ძახილის ნიშანი დგას);
 2. ინსტრუქციების მიცემა;
 3. რჩევის მიცემა;
 4. ნიშნები/ცნობები;
 5. მიწვევა (გამოიყენება მხოლოდ მტკიცებითი ფორმით).

Summary

ბრძანებითი კილო [imperative] გულისხმობს მეორე პირს (მხოლობითი/მრავლობითი).

 • მტკიცებითი: ბრძანებები, შეთავაზებები, რჩევები ან ინსტრუქციები.
  სტრუქტურა შემდეგია: Verb (infinitive without to) + …
 • უარყოფითი: ბრძანებები, შეთავაზებები, რჩევები ან ინსტრუქციები ვინმესთვის რამის გაკეთების შესაზღუდად.
  სტრუქტურა შემდეგია: Don’t + verb (infinitive without to) + …

მაგალითად:
— მტკიცებითი:: “Buy some food for lunch!
— უარყოფითი: “Don’t buy food for lunch!

შენიშვნა: როგორც წესი, პირის ნაცვალსახელი ბრძანებით წინადადებაში გამოტოვებულია.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License