ბრძანებითი კილო

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

ბრძანებითი კილო [imperative] არის სტრუქტურა, რომელსაც ვიყენებთ ბრძანებების და განკარგულებების გასაცემად.

Form

როგორც წესი, ბრძანებითი კილო იყენებს მეორე პირის (მხოლობითი/მრავლობითი) სუბიექტს. ძირითადად, ეს სტრუქტურა ორ ფორმაში გვხვდება, მტკიცებითსა [affirmative] და უარყოფითში [negative]:

მტკიცებითი

მტკიცებით ფორმაში სტრუქტურა შემდეგია:
Verb (infinitive without to) + …

InfinitivePositive Imperative
To eatEat!
To danceDance!
To runRun!
To sleepSleep!
To workWork!

უარყოფითი

უარყოფით ფორმაში სტრუქტურა შემდეგია:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

InfinitiveNegative Imperative
To eatDon’t eat!
To danceDon’t dance!
To runDon’t run!
To sleepDon’t sleep!
To workDon’t work!

Example

 1. ბრძანებების გაცემა
  • Come back!
  • Don’t play on the road!
  • Don’t listen to him!
 2. ინსტრუქციების მიცემა
  • Open your book on page 40.
  • Place your bags under the seat.
  • Don’t take off your glasses during the process.
 3. რჩევის მიცემა
  • Talk to the doctor. He will understand.
  • Don’t buy this car. It’s too expensive.
  • Don’t speak to them. They are dangerous.
 4. ნიშნები/ცნობები
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. მიწვევა
  • See for yourself.
  • Have some cookies.
  • Don´t be afraid to call a nurse.

Use

ბრძანებითი კილო გამოიყენება მტკიცებითი და უარყოფითი ფორმებით. მტკიცებითი ბრძანებითები გამოიყენება ვინმესთვის მოტივაციის ასამაღლებლად ან  რამის გასაკეთების დასაძალებლად; ხოლო უარყოფითი ბრძანებითები ვინმეს რამის გაკეთებისგან ზღუდავს.

ბრძანებითი კილო გამოიყენება:

 1. ბრძანებების გაცემა (ძირითად შემთხვევებში წინადადების ბოლოში ძახილის ნიშანი დგას);
 2. ინსტრუქციების მიცემა;
 3. რჩევის მიცემა;
 4. ნიშნები/ცნობები;
 5. მიწვევა (გამოიყენება მხოლოდ მტკიცებითი ფორმით).

Summary

ბრძანებითი კილო [imperative] გულისხმობს მეორე პირს (მხოლობითი/მრავლობითი).

 • მტკიცებითი: ბრძანებები, შეთავაზებები, რჩევები ან ინსტრუქციები.
  სტრუქტურა შემდეგია: Verb (infinitive without to) + …
 • უარყოფითი: ბრძანებები, შეთავაზებები, რჩევები ან ინსტრუქციები ვინმესთვის რამის გაკეთების შესაზღუდად.
  სტრუქტურა შემდეგია: Don’t + verb (infinitive without to) + …

მაგალითად:
— მტკიცებითი:: “Buy some food for lunch!
— უარყოფითი: “Don’t buy food for lunch!

შენიშვნა: როგორც წესი, პირის ნაცვალსახელი ბრძანებით წინადადებაში გამოტოვებულია.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book