განსაზღვრული არტიკლი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არტიკლები [Articles] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავენ არსებით სახელებს და მიეკუთვნებიან მეტყველების ნაწილების მსაზღვრელთა [determiners] ჯგუფს. არსებობს ორი ტიპის არტიკლი: განუსასაზღვრელი [indefinite] და განსაზღვრული [definite].

ჩვენ ვიყენებთ განსაზღვრულ არტიკლებს [definite articles] კონკრეტულ საგნებთან მიმართებით.

Form

განსაზღვრელი არტიკლები, როგორც წესი, მოთავსებულია ზედსართავისა და სახელური ფრაზის წინ, მათ ვიყენებთ როგორც მხოლობით, ისე მრავლობით არსებით სახელთან.

გვაქვს მხოლოდ ერთი განსაზღვრული არტიკლი, რომელსაც არსებითი სახელის წინ გამოიყენება: the.

Example

 1. მანამდე აღნიშნული საგნები
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. განსაზღვრული ადგილები, შენობები, ტრანსპორტის სახეობები, სერვისები
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. საგნები, რომლებიც მხოლოდ ერთადერთია
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. ქვეყნების სახელები მრავლობით რიცხვში
  • The Netherlands.
 5.  ქვეყნები, რომელთა სახელებშიც შემდეგი სიტყვები შედის: kingdom (სამეფო), republic (რესპუბლიკა), states (სახელმწიფო)
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. მთათა სისტემები, ოკეანეები, მდინარეები და კუნძულთა ჯგუფები
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7.  გვარები მრავლობით რიცხვში
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. ზედსართავები აღმატებით ხარისხში
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. გაზეთები
  • The New York Times.
 10. მუსიკალური ინსტრუმენტები
  • I play the piano.

Use

განსაზღვრული არტიკლი მიემართება კონკრეტული საგნების, რომლებიც მანამდე აღნიშნულია და ცნობილია მოსაუბრისა და თანამოსაუბრისთვის.

 1. მანამდე აღნიშნული საგნები(განმეორების თავიდან ასაცილებლად);
 2. განსაზღვრული ადგილები, შენობები, ტრანსპორტის სახეობები, სერვისები;
 3. საგნები, რომლებიც მხოლოდ ერთადერთია (the Sun, the Moon, the sky…);
 4. ქვეყნების სახელები მრავლობით რიცხვში;
 5.  ქვეყნები, რომელთა სახელებშიც შემდეგი სიტყვები შედის: kingdom (სამეფო), republic (რესპუბლიკა), states (სახელმწიფო);
 6. მთათა სისტემები, ოკეანეები, მდინარეები და კუნძულთა ჯგუფები;
 7. გვარები მრავლობით რიცხვში;
 8. ზედსართავები აღმატებით ხარისხში;
 9. გაზეთები;
 10. მუსიკალური ინსტრუმენტები.

Summary

განსაზღვრული არტიკლი (the) [definite article] არის მსაზღვრელი, რომელსაც ვიყენებთ კონკრეტული საგნებისა და ზოგადი კატეგორიების გამოსახატავად. არტიკლი მოთავსებულია არსებითი და ზედსართავი სახელების წინ.

მაგალითად:
— “I think the dog is hungry.” = the მიემართება კონკრეტულ საგნებს.
♦ “There is a dog in your garden.” = a/an მიემართება დაუკონკრეტებელ საგნებს.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License