ახლანდელი განუსაზღვრელი დროის უარყოფითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] არის დრო, იგი გამოხატავს მუდმივ სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც რეგულარულად მეორდება ან ყოველთვის ხდება.

უარყოფითი [negative] ფორმით წარმოდგენისას, ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს უარყოფით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + do/does + not + verb + …

 • Do/does: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება do-დან does-ში;
 • ზმნა: ზმნის საწყისი ფორმა იგივეა (ყველანაირი ცვლილების გარეშე);
 • არაწესიერი [irregular verb] ზმნა to be: I am not – you aren’t – he isn’t…
Subject do/does + not Verb Short form
I do not work don’t
You do not work don’t
He does not work doesn’t
She does not work doesn’t
It does not work doesn’t
We do not work don’t
You do not work don’t
They do not work don’t

Example

 1. დაგეგმილი მომავალი
  • I don’t start my new job on the 17th of June.
  • The exam period doesn’t end on the 24th of December.
  • Their daughter doesn’t arrive in a few days.
 2. ცხრილები
  • The train doesn’t leave at 7 o’ clock.
  • The match doesn’t start at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams don’t start at 10 o’clock tomorrow.
 3. ჩვევები/რუტინა
  • I don’t usually wake up at 8 o’clock.
  • He doesn’t go to the gym twice a week.
  • We don’t go to good restaurants for lunch.
 4. ფაქტები
  • The sun doesn’t rise in the West.
  • Water doesn’t boil at 80°C.
  • Unicorns don’t exist.
 5. მუდმივი სიტუაციები
  • I don’t live in Brussels.
  • She doesn’t work in a supermarket.
  • They don’t play football.
 6. დაპირებები…
  • I don’t promise to buy you a new phone.
  • He doesn’t swear he’ll go to the doctor.
  • I don’t promise I’ll give you my phone number.
 7. მიმართულებების თქმა და ინსტრუქციების გაცემა
  • You don’t go straight but you turn left.
  • You don’t restart your mobile phone.
  • You don’t go upstairs.
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი ლაპარაკის მომენტში
  • The brigades don’t disappear.
  • The police don’t catch the thief.
  • Real Madrid doesn’t recover from two goals down.
 9. არაფორმალური თხრობა
  • The Beast doesn’t transform into a prince.
  • Snow White doesn’t fall asleep.
  • Little Red Riding-Hood doesn’t meet the wolf.

Use

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს უარყოფით ფორმაში ვიყენებთ ვუარყოთ რამე შემდეგ შემთხვევებში:

 1. დადგენილი მომავალი (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი თარიღით);
 2. ცხრილები (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი დროით);
 3. ჩვევები/რუტინა (ის, რაც აწმყოში მუდმივად ხდება);
 4. ფაქტები (ფაქტები, რომლებიც წარმოადგენს ზოგად ჭეშმარიტებას);
 5. მუდმივად განმეორებადი სიტუაციები (შემთხვევები, რომლებიც ხდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მომავალშიც მოხდება);
 6. დაპირებები;
 7. ინსტრუქციები (ბრძანებები);
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი საუბრის მომენტში (კომენტარები);
 9. არაფორმალური თხრობა (ამბის მოყოლა).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განუსაზღვრელ [present simple] დროს უარყოფით [negative] ფორმაში იმისათვის, რომ ვუარყოთ სიტუაციები, რომლებიც ხდება რეგულარულად, მეორდება და ყოველთვის იჩენს თავს.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + do/does + not + verb + … (does მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “I don’t work on important projects.” =
— “She doesn’t work on important projects.” =

შენიშვნა:  to be არის არაწესიერი ზმნა და, შესაბამისად, ის არ მიჰყვება კითხვითი წინადადების ფორმაციის ზოგად წესებს, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ უნდა დავამატოთ not (არა) ზმნის შემდეგ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License