ზმნური კონსტრუქცია Would Like


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნური კონსტრუქცია Would like (მოსურვება) გამოიყენება მოთხოვნის ან შეთავაზების უფრო ზრდილობიანად გადმოსაცემად.

Form

Would არის მოდალური დამხმარე ზმნა და როცა მას like-თან (would like)  ვიყენებთ, მოთხოვნა ან შეთავაზება ზრდილობიან ელფერს იძენს. ამ სტრუქტურის ფორმა ყოველთვის ერთნაირია, მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვისად კი. ამ სტუქტურას ძირითადად სამი ფორმით შეხვდებით:

მტკიცებითი

მტკიცებითი [affirmative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subject would like To + Verb/ Noun
I would like to work /pizza
You would like to work /pizza
He would like to work /pizza
She would like to work /pizza
It would like to work /pizza
We would like to work /pizza
You would like to work /pizza
They would like to work /pizza

უარყოფითი

უარყოფითი [negative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • უარყოფითში მოკლე ფორმა იქნება wouldn’t.
Subject would + not Like To + Verb/ Noun
I would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
He would not like to work /pizza
She would not like to work /pizza
It would not like to work /pizza
We would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
They would not like to work /pizza

კითხვითი

კითხვითი [interrogative] ფორმის სტრუქტურა ასეთია:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Would Subject Like To + Verb/ Noun Question
Mark
Would I like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would he like to work /pizza ?
Would she like to work /pizza ?
Would it like to work /pizza ?
Would we like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would they like to work /pizza ?

Example

მტკიცებითი

 • I would like some omelette, please.
 • She would like to go out tonight.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

უარყოფითი

 • I wouldn’t like omelette.
 • She wouldn’t like to go out tonight.
 • They wouldn’t like tickets for bus 89.

კითხვითი

 • Would you like some omelette?
 • Would she like to go out tonight?
 • Would they like tickets for bus 89?

Use

 would like გამოიყენება იმისათვის, რომ უფრო ზრდილობიანად ვთქვათ want (მინდა), განსაკუთრებით მაშინ, როცა ვაკეთებთ მოთხოვნას ან შეთავაზებას.

შენიშვნა: Like სიტყვას აქვს would like კონსტრუქციისგან განსხვავებული მნიშვნელობა: like (მოწონება) გამოიყენება რამეთი სიამოვნების მიღების გადმოსაცემად.

Summary

ზმნური კონსტრუქცია Would like (მოსურვება) გამოიყენება მოთხოვნის ან შეთავაზების უფრო ზრდილობიანად გადმოსაცემად, იგი არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ზმნა want (მინდა). ჩვენ ვიყენებთ განსხვავებულ სტრუქტურებს იმ ფორმის მიხედვით, რომლის გამოყენებაც გვჭირდება.

სტრუქტურა შემდეგია:

 • მტკიცებითი: Subject + would like + [to + verb]/noun + …
 • უარყოფითი: Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …
 • კითხვითი: Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

მაგალითად:
— მტკიცებითი: “I would like a cup of tea.”
— უარყოფითი: “I wouldn’t like a cup of tea.”
— კითხვითი: “Would you like a cup of tea?”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License