Unit 10.2

Would Like

Introduction

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejším způsobem.

Form

Would je modální pomocné sloveso a ve spojení s like (would like) tvoří zdvořilou podobu vyjádření požadavku či nabídky. Tvar této struktury je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Tato struktura se obvykle vyskytuje ve třech tvarech:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subject would like To + Verb/ Noun
I would like to work /pizza
You would like to work /pizza
He would like to work /pizza
She would like to work /pizza
It would like to work /pizza
We would like to work /pizza
You would like to work /pizza
They would like to work /pizza

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subject would + not Like To + Verb/ Noun
I would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
He would not like to work /pizza
She would not like to work /pizza
It would not like to work /pizza
We would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
They would not like to work /pizza

Tázací tvar

tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Would Subject Like To + Verb/ Noun Question
Mark
Would I like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would he like to work /pizza ?
Would she like to work /pizza ?
Would it like to work /pizza ?
Would we like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would they like to work /pizza ?

Example

Kladný tvar

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Záporný tvar

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Tázací tvar

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Would like používáme, když chceme vyjádřit to, co slovesem want, ale zdvořilejším způsobem, zejména když něco nabízíme či o něco žádáme.

Summary

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejší formou, která je mírnější než u slovesa want.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would not like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Tázací tvar: Začínáme would, po kterém následuje podmět, po kterém následuje sloveso like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „I would like a cup of tea.“
— Záporný tvar: „I wouldn’t like a cup of tea.“
— Tázací tvar: „Would you like a cup of tea?

POZNÁMKA: Like má jiný význam než would like: like používáme když chceme vyjádřit, že máme něco rádi.

Například:
— „would like to do some sport.“ = Použijeme would like, abychom vyjádřili přání podmětu si zasportovat.
♦ „I like sport.“ = Použijeme like, abychom vyjádřili, že podmět má obecně rád sport.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercises

External link to Would Like exercises (55).
License