Would Like

Verb Phrase

Slovesa Like a Would Like mají rozdílný význam a nelze je zaměňovat.

Zatímco Would Like vyjadřuje naše požadavky či nabídky zdvořilejší formou (mírnější, zdvořilejší forma slovesa Chtít [to Want]), sloveso Like popisuje, že máme něco rádi.

Would je způsobové pomocné sloveso a ve spojení s Like vytvoří zdvořilou formu vyjádření požadavku či nabídky.

Affirmative

Kladný tvar slovesa Would like má následující formu:
Subject + would like + [to + verb]/noun + … (tvar se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla).

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Negative

Záporný tvar slovesa Would like má následující formu:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + … (tvar se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla).

Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Interrogative

Tázací tvar slovesa Would like má následující formu:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Affirmative

 • I would like some omelette, please.
 • She would like to go out tonight.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Negative

 • I wouldn’t like omelette.
 • She wouldn’t like to go out tonight.
 • They wouldn’t like tickets for bus 89.

Interrogative

 • Would you like some omelette?
 • Would she like to go out tonight?
 • Would they like tickets for bus 89?

Sloveso Would Like používáme:

 • Když chceme říct to want zdvořilejší formou;
 • Obvykle když chceme něco nabídnout, či o něco požádat.

Would Like vyjadřuje naše požadavky či nabídky zdvořilejší formou (mírnější, zdvořilejší forma slovesa to want). Používáme je v různých formách podle toho, který způsob chceme použít (Kladný, Záporný a Tázací).

Sloveso Would like má následující formu:

 • Affirmative: Subject + would like + [to + verb]/noun + …
 • Negative: Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …
 • Interrogative: Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Například:
Affirmative:I would like a cup of tea.“ = The subject (I) wants tea.
Negative:I wouldn’t like a cup of tea.“ = The subject (I) does not want tea.
Interrogative:Would you like a cup of tea?“ = The subject (you) is being asked if they want tea.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book