Unit 10.2

Would Like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejším způsobem.

Form

Would je modální pomocné sloveso a ve spojení s like (would like) tvoří zdvořilou podobu vyjádření požadavku či nabídky. Tvar této struktury je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Tato struktura se obvykle vyskytuje ve třech tvarech:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subject would like To + Verb/ Noun
I would like to work /pizza
You would like to work /pizza
He would like to work /pizza
She would like to work /pizza
It would like to work /pizza
We would like to work /pizza
You would like to work /pizza
They would like to work /pizza

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subject would + not Like To + Verb/ Noun
I would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
He would not like to work /pizza
She would not like to work /pizza
It would not like to work /pizza
We would not like to work /pizza
You would not like to work /pizza
They would not like to work /pizza

Tázací tvar

tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

Would Subject Like To + Verb/ Noun Question
Mark
Would I like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would he like to work /pizza ?
Would she like to work /pizza ?
Would it like to work /pizza ?
Would we like to work /pizza ?
Would you like to work /pizza ?
Would they like to work /pizza ?

Example

Kladný tvar

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Záporný tvar

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Tázací tvar

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Would like používáme, když chceme vyjádřit to, co slovesem want, ale zdvořilejším způsobem, zejména když něco nabízíme či o něco žádáme.

Summary

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejší formou, která je mírnější než u slovesa want.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would not like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Tázací tvar: Začínáme would, po kterém následuje podmět, po kterém následuje sloveso like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „I would like a cup of tea.“
— Záporný tvar: „I wouldn’t like a cup of tea.“
— Tázací tvar: „Would you like a cup of tea?

POZNÁMKA: Like má jiný význam než would like: like používáme když chceme vyjádřit, že máme něco rádi.

Například:
— „would like to do some sport.“ = Použijeme would like, abychom vyjádřili přání podmětu si zasportovat.
♦ „I like sport.“ = Použijeme like, abychom vyjádřili, že podmět má obecně rád sport.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book