Unit 10.2

Would Like

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejším způsobem.

Form

Would je modální pomocné sloveso a ve spojení s like (would like) tvoří zdvořilou podobu vyjádření požadavku či nabídky. Tvar této struktury je vždy stejný, dokonce i ve třetí osobě jednotného čísla.

Tato struktura se obvykle vyskytuje ve třech tvarech:

Kladný tvar

V kladném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Záporný tvar

V záporném tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Zkrácený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Tázací tvar

tázacím tvaru má jeho struktura tuto podobu:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

Kladný tvar

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Záporný tvar

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Tázací tvar

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Would like používáme, když chceme vyjádřit to, co slovesem want, ale zdvořilejším způsobem, zejména když něco nabízíme či o něco žádáme.

Summary

Would like používáme, když chceme vyjádřit své požadavky či nabídky zdvořilejší formou, která je mírnější než u slovesa want.

Můžeme jej použít v jeho různých tvarech:

 • Kladný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Záporný tvar: Začínáme podmětem, po kterém následuje would not like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno.
 • Tázací tvar: Začínáme would, po kterém následuje podmět, po kterém následuje sloveso like a sloveso v infinitivu nebo podstatné jméno (věta je ukončena otazníkem).

Například:
— Kladný tvar: „I would like a cup of tea.“
— Záporný tvar: „I wouldn’t like a cup of tea.“
— Tázací tvar: „Would you like a cup of tea?

POZNÁMKA: Like má jiný význam než would like: like používáme když chceme vyjádřit, že máme něco rádi.

Například:
— „would like to do some sport.“ = Použijeme would like, abychom vyjádřili přání podmětu si zasportovat.
♦ „I like sport.“ = Použijeme like, abychom vyjádřili, že podmět má obecně rád sport.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book